OversvømmelsesanlæggeneOversvømmelsesanlægget


Som led i etableringen af Københavns nyere Befæstning, igangsattes i 1885 arbejdet med at etablere en passiv forhindring i form af et oversvømmelsesanlæg på Landbefæstningens Nordfront.


Oversvømmelsesanlægget bestod af et tilledningsanlæg, også kaldet Fæstningskanalen, samt et Nordre Oversvømmelsesanlæg og et Søndre Oversvømmelsesanlæg, der skulle have forbindelse til den vandfyldte grav foran vestvolden via Kagsmosen (Kagsåbassinet).


Vandet til oversvømmelsesanlæggene skulle komme fra Furesøen. For at kunne lede vandet fra Furesøen ud i de to oversvømmelsesanlæg; Nordre Oversvømmelse og Søndre Oversvømmelse, blev der etableret en kanal fra Frederiksdal gennem Lyngby sø og Tordals Mose til Ermelunden.


Fæstningskanalen startede således ved Frederiksdal Stemmeværk og forløb til Eremelunden Stemmeværk.


Nordre oversvømmelse startede lige efter Eremelunden og forløb ud til Øresund.


Søndre Oversvømmelse startede også lige efter Eremunden og  forløb via Utterslev Mose ud til Kagsmosen.


Fæstningskanalen var vandfyldt fra Frederiksdal Stemmeværk til Eremlunden. For at fylde basinerne i Nordre Oversvømmelse og Søndre Oversvømmelse incl. Utterslev mose og Kagsåbassinet, skulle der i alt tappes 11,4 mio. kubikmeter vand fra Furesøen, hvilket ville betyde at vandstanden i søen blev sænket med 1,25 meter. Under normale forhold, ville det tage ca. 8 døgn at fylde de to oversvømmelsesanlæg. I en kritisk situation kunne man i første omgang nøjes med at fylde Nordre Oversvømmelse og Søndre Oversvømmelse og vente med at fylde Utterslev Mose og Kagsåbassinet.


Læs mere om Fæstningskanalen, Nordre Oversvømmelse og Søndre oversvømmelse ved at klikke på de ovenstående røde tekster.


Oversvømmelsen. Simulering af et tænkt angreb på det befæstede København. På billedet ses Nordre Oversvømmelse fra Bellevue til Ermelunden og Søndre Oversvømmelse fra Ermelunden over Gentofte Sø til Utterslev Mose. Kongevejen fra København til Lyngby og Jægersborg Allé ses tydeligt midt i billedet. I det fjerne ses Amager før tillægget af Kalvebod Fælled.

Kilde: Tryk af Franz Sedivy, 1887. Byhistorisk Samling, Lyngby-Taarbæk Kommune.


Oversvømmelsen. Oversigtskort fra 1910.  Kortet viser Nordre Oversvømmelse mellem Ermelunden og Øresund samt Søndre Oversvømmelse mellem Ermelunden og Utterslev Mose. På kortet ses også Vestvolden, der strækker sig i en bue mellem Kagsmosen og Avedøre ved Køge Bugt.

Kilde: Rigsarkivet.


Oversvømmelsen. Kort over Oversvømmelsesanlægget fra Furesø til Øresund. Kortet viser Fæstningskanalens forløb fra Frederiksdal Stemmeværk ved Furesø, gennem Lyngby Sø til Lyngby Hovedgade og videre gennem Tordals Mose til Eremelund Stemmeværk. derfra ses Nordre Oversvømmelses forløb gennem bassiner og dømninger ud til Øresund. Søndre Over-svømmelse startede fra Jægersborg-dæmningen nederst på kortet og videre til Utterslev Mose og Kagsmosen, hvor der var forbindelse til den vandfyldt grav foran Vestvolden. På kortet ses også niveau-forskellen mellem Furesøen og Øresund.

Klik på kortet for at se et skort kort.

Kilde: Rigsarkivet.