Istandsættelse af tagrender i 2016
Nystøbning af betontagrende og -gesims på Fortunfortet i 2016


Som første etape i grundsikrings- og renoveringsprojektet for Fortunfortet udførte Lyngby-Taarbæk kommune i 2016 en istandsættelse af tagrender og gesims på Fortunfortet, idet der i kommunens budget for 2016 var blevet afsat penge til renoveringsarbejder på kommunens forter.


Arbejdet blev udført i to etaper og efter forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.


Istandsættelsen af tagrender og gesims blev udført af de dygtige murere fra KASA-Gruppen efter sammer principper som ved fortets opførelse og med "trukken" gesims. Da den oprindelige gesims var meget ødelagt, blev løst beton nedbanket til fast bund og gesimsen blev herefter opbygget i nyt beton og fastgjort til betonkasematten med jernarmering. Ved støbningen af gesimsen blev anvendt flytbare skabeloner af gips.


I forbindelse med arbejderne skulle de to indvendige tagnedløb også renses med split og vandslange, så der blev sikret gennemløb. Dette har desværre efterfølgende vist sig ikke at være tilstrækkeligt, at da begge tagnedløb ved kraftige regnskyl fyldes med vand og desværre derfor ikke fungerer efter hensigten.


Derfor skal der finde en løsning på dette problem. "Fortunfortets Venner" er i dialog med kommunen om dette.

 

Fortunfortet. Udsnit af tagrende og gesims på fortet inden istandsættelsesarbejder blev udført.

Foto: Finn Lauridsen.


Fortunfortet. Ved arbejderne blev anvendt et 6 meter langt flytbart stillads. Her på højre side af fortets strubefacade.

Foto: Ole Bruun NielsenFortunfortet. Her ses et stykke af den "trukne" gesims set fra taget af fortet.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Her ses nogle af de gips-skabeloner, der blev anvendt ved støbningog "trækning" af den nye gesims.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Her ses et stykke af den nye gesims på Fortet.

Foto: Finn Lauridsen.