Søndre OversvømmelseSøndre Oversvømmelse


Søndre Oversvømmelse strakte sig fra ved Jægersborg Stemmeværk gennem den udtørrede Søndersø gennem Søndersøkanalen og via Gentoftekanalen til Gentofte Sø, over et dige der blev bortskyllet, gennem Gentofte Sø og over et andet dige der ligeledes blev bortskyllet.


Herfra videre gennem Gentofterenden og via Søborg kanal til Utterslev Mose og den våde grav ved Husumenceinten.


For at kunne tvinge vandet fra Gentofterenden gennem Søborg Kanal til Utterslev Mose blev der kort efter indmundingen af Søborg Kanal, bygget en dæmning over Gentofterenden, Emdrup Spærredæmning.


Fra Emdrup Spærredæmning Kunne vandet bortledes gennem et underløb til Emdrup Sø og videre mod øst og syd.


Når stemmediget ved Husumenceintens punkt XXIII blev åbnet, strømmede vandet fra søndre oversvømmelse ind i Husum-enceintens grav, hvor der lidt nord for denne fandtes et åbent overfald i enceintens glacis, gennem hvilken vandet kunne strømme ud i Kagsåbassinet.


Gennem dette system kunne man fordele 7,5 millioner kubik­meter vand fra Furesøen til Søndre Oversvømmelse, der blev fordelt med 2,5 millioner kubikmeter vand til Gentoftedelen af anlægget og resten til Kagsmosent, hvor det sammen med det tilstrømmende vand i Harre­strup A og Kagsåen dannede oversvømmelsesområdet, Kagsåbassinet.


Maksimumvandstanden i Søndre oversvømmelse var 18 meter, men kunne sænkes efter den var blevet etableret.


Anlægget blev nedlagt i 1920.


Søndre Oversvømmelse. Kort, Nordlige del af søndre oversvømmelse.

Kilde: Uddrag af Generalstabens fortolige kort. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.Søndre Oversvømmelse. Opførelse af bro ved overfaldet ved Jægersborg Alle i Efteråret 1887. 

Foto: Tøjhusmuseet.


Søndre oversvømmelse, I dag Ermelundsvej.

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune.


Søndre Oversvømmelse. Kort, Sydlige del af søndre oversvømmelse.

Kilde: Uddrag af Generalstabens fortolige kort. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.


Søndre Oversvømmelse. Skematisk tegning af Søndre Oversvømmelse, fra Dæmning VI og Jægersborgdæmninge til Utterslev Mose. Øverst ses en del af Fæsningskanalen, der var tilledningsanlæg til Nordre og Søndre Oversvømmelse.

Kilde: Lyngbybogen 2003.