Forside

Velkommen til hjemmesiden for Fortunfortet og "Fortunfortets Venner".


Hjemmesiden indeholder mange spændende både historiske og aktuelle oplysninger om Fortunfortet, "Fortunfortets Venner" og Københavns nyere Befæstning. Prøv selv at gå på opdagelse på denne responsive og mobilvenlige hjemmeside.


Læs mere her, hvis du vil melde dig ind i Fortunfortets Venner, vide mere om Fortunfortet eller forespørge om mulighederne for at låne eller leje Fortunfortet til aktiviteter, arrangementer m.v. Du kan tillige læse om hvordan du booker en guidet rundvisning på fortet, får yderligere oplysninger om Fortunfortets Venner eller kan få yderligere information om renoveringsprojektet på Fortunfortet.

Renoveringsprojekter på Fortunfortet

Der har gennem mange år være arbejdet med renovering af Fortunfortet. Med henblik på at skaffe penge til gennemførelse af de mest påtrængende grundsikrings- og renoverings-arbejder på Fortunfortet, indgik "Fortunfortets Venner" og Lyngby-Taarbæk kommune i 2016 et partnerskab med henblik på at søge om økonomisk støtte til arbejderne hos private fonde.


Som resultat af ansøgningsarbejdet bevilgede Aage og Johanne Louis-Hansens Fond i september 2020 4,7 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk kommune bevilgede efterfølgende i december 2020 1,25 mio. kr. til renoveringsprojektet på Fortunfortet.


Læs mere om milliondonationerne her og læs mere om renoveringsprojekt 2021-2022 her.


Renoveringsarbejderne på Fortunfortet blev skudt i gang i uge 25 2022. Læs mere her og følg med i renoveringsarbejdernes løbende fremdrift her.


Der er gennem årene gennemført er række tilstandsrapporter og plejeplaner for Fortunfortet og der er tillige gennemført en række renoveringsarbejder på Fortunfortet.

Læs mere her


Se de historiske tegninger fra opførelsen af Fortunfortet, som "Fortunfortets Venner" har fundet på Rigsarkivet her.

Generalforsamling i "Fortunfortets Venner

"Generalforsamlingen i "Fortunfortets Venner" afholdes hvert år i maj måned. Læs mere om generalforsamlingen og referaterne fra de tidligere års generalforsamlinger her.

Bestyrelsen for "Fortunfortets Venner"

Du kan læse om bestyrelsen og referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2023 og de tidligere år her.

Arrangementer på Fortunfortet

Befæstningsdagen på Fortunfortet afholdes hver år den sidste søndag i september måned. Læs om Befæstningsdagen den 24. september 2023 her og om de tidligere afholdte Befæstningsdage på Fortunfortet her.


Slaget på Isted Hede den 25. juli 1850 blev den 25. juli i årene 2014-2017 hvert år markeret på Fortunfortet med militærhistorisk musik og affyring af salutkanoner mv. Læs mere her.


Halloween afholdes den 31. oktober på Fortunfortet mellem kl. 17.30 og 19.30 for børn og forældre i Fortunfortets lokalområde.

Læs mere om Halloween på Fortunfortet her.

Andre arrangementer og aktiviteter

Billedhugger Stine Ring Hansen udstillede i perioden 18. august til 30. september 2018 sine bronzeskulpturer gennem 25 år på Fortunfortet.

Læs mere her.


Fortunfortet anvendes også som kulisse for optagelser til TV-serier og kortfilm m.v., samt som kulisse for optagelse af musikvideoer.

Læs mere om optagelser til TV-serier og kortfilm her. Læs mere om optagelser til musikvideoer her.

Hjemmesiden er senest opdateret den 26. november 2023

Fortunfortet

Efter at Fortunfortet blev nedlagt som aktivt militæranlæg i 1920, blev fortet solgt af krigsministeriet i 1923. Fortet har siden haft en række forskellige ejere og har siden 1958 været ejet af Lyngby-Taarbæk kommune.


I mange år har fortet været udlejet til forskellige erhvervsmæssige formål, men har de godt sidste 15 år kun været anvendt til kunstudstillinger, optagelse af musikvideoer, motionsløb, afholdelse af den årlige Befæstningsdag, markering af Idsteddagen samt guidede omvisninger mv.


Læs historien om Fortunfortet her.

Fortunfortet ved kommandohejsningen, den 20. december 1892.

Fortunfortet efter nedlæggelsen som aktivt militæranlæg i 1920.

Fortunfortet ved åbning af bronze-støber Stine Ring Hansens jubilæumsudstilling den 18. august 2018. Læs mere her.

Hvem er vi?


Fortunfortets Venner blev stiftet i 2007 har til formål, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune, som er ejer af Fortunfortet og eventuelt andre lokale foreninger, at


  • Arbejde for og støtte renovering og vedligeholdelse af Fortunfortets bygninger og voldanlæg, herunder hjælpe med at ansøge midler fra fonde.
  • Bevare Fortunfortet som et attraktivt lokalt forsvarsminde.
  • Udvikle Fortunfortet, således at det kan fungere som et lokalt kulturcenter og uddannelsesmæssigt aktiv for kommunen.
  • Formidle information om forsvarsværker i Lyngby-Taarbæk kommune.
  • Deltage i planlægning og afvikling af befæstningsdagen og lignende almennyttige arrangementer.
  • Foreningen har endvidere til formål, at udbrede kendskabet til de nu skjulte forsvarsværker på Nordfronten: Dyrehavestillingen og Taarbækfort.
  • Etablere og vedligeholde hjemmesiden www.fortunfortet.dk.


Vores vision


Fortunfortets Venner har en vision om at bringe Fortunfortet til live igen og give fortet en nutidig anvendelse til glæde for borgere i Lyngby-Taarbæk kommune.


Et renoveret fort skal indgå som en vigtig kilde til formidling af historie, kunst og kultur på såvel nationalt og lokalt plan. Fortet skal danne ramme om spændende arrangementer af såvel historisk som ikke-historisk karakter med et socialt og almennyttigt sigte.


Læs hele vision og mission for Fortunfortet her.