Forside

Velkommen til hjemmesiden for Fortunfortet og "Fortunfortets Venner".


Hjemmesiden indeholder mange spændende både historiske og aktuelle oplysninger om Fortunfortet, "Fortunfortets Venner" og Københavns nyere Befæstning. Prøv selv at gå på opdagelse på denne responsive og mobilvenlige hjemmeside.


Læs mere her, hvis du vil melde dig ind i Fortunfortets Venner, vide mere om Fortunfortet eller forespørge om mulighederne for at låne eller leje Fortunfortet til aktiviteter, arrangementer m.v. Du kan tillige læse om hvordan du booker en guidet rundvisning på fortet, får yderligere oplysninger om Fortunfortets Venner eller kan få yderligere information om renoveringsprojektet på Fortunfortet.
Milliondonation til renovering af Fortunfortet.


Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har i september 2020 bevilget 4,7 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk kommune har i december 2020 bevilget 1 mio. kr. til renoveringsarbejder på Fortunfortet. Læs mere her.


Nyheder i 2021:


"Fortunfortets Venner" og Lyngby-Taarbæk kommune er i fuld gang med planlægningen af renoveringsarbejderne på Fortunfortet. I første omgang arbejdes der på at gennemføre et udbud af rådgivningsopgaven i forbindelse med renoveringsarbejderne. Læs mere om renoveringsprojektet her.


Bestyrelsen for "Fortunfortets Venner" afholdt møde fredag den 6. august 2021. Læs referatet her.


I år er det igen muligt at afholde Befæstningsdag på Fortunfortet. Befæstningsdagen på Fortunfortet blev afholdt søndag den 26. september mellem kl. 11.00 og 16.00. Se programmet for dagen og læs hvordan det gik her


Københavns Befæstningsforening har i september måned 2021 med støtte fra Realdanias "Byd indenfor"-pulje udgivet en præsentationsbrochure om Københavns Befæstning. Se brochuren her.


Bestyrelsen for "Fortunfortets Venner" afholdt møde fredag den 6. oktober 2021. Læs referatet her.


Fortunfortet har i en tre ugers periode i oktober/november måned 2021 været kulisse for filmoptagelser til en ny DR Drama familieserie; "Det forsvundne ravkammer", som vises på DR1 i påsken 2022. Der er ligeledes foretaget filmoptagelser på Lyngbyfortet og Garderhøjfortet samt på andre lokationer.


"Fortunfortets Venner" har inviteret forældre og børn i lokalområdet omkring Fortunfortet til Halloween på fortet, søndag den 31. oktober 2021 mellem kl. 17.30 og 19.30.

Se invitationen her og læs om hvordan det gik her.


Lidt om renoveringsprojektet for Fortunfortet.


Fortunfortets Venner og Lyngby-Taarbæk kommune indgik i 2016 et partnerskab med henblik på at søge private fonde om penge til gennemførelse af påtrængende grundsikrings- og renoveringsarbejder på Fortunfortet.


"Fortunfortets Venner" udarbejdede derefter i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune en projektbeskrivelse for de påtænkte renoveringsarbejder på Fortunfortet, som herefter blev anvendt i forbindelse med ansøgningerne til de private fonde. I sommeren 2017 ansøgte kommunen Slots- og Kulturstyrelsen om forhåndsgodkendelse af renoveringsprojektet. Slots- og Kulturstyrelsen gav hurtigt sin forhåndsgodkendelse og har tillige anbefalet projektet som støtteværdigt. Se ansøgningen og forhåndsgodkendelsen her.


I september 2020 modtog partnerskabet en bevilling fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 4.700.000 kr. til renoveringsprojektet Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse bevilgede efterfølgende yderligere 1.250.000 kr. til renoveringsprojektet.

Læs mere om renoveringsprojektet her.


Partnerskabet har allerede udført en del af renoveringsarbejderne:


  • I efteråret 2016 udførte Lyngby-Taarbæk kommune en nystøbning af betontagrenden og gesimsen på Fortunfortet. Læs mere her.
  • I efteråret har Lyngby-Taarbæk kommune udført en renovering af facaden på Fortunfortet omkring Hovedporten. Følg med i udførelsen af renoveringsarbejdet her.
  • I juni 2018 opsatte "Fortunfortets Venner" og Lyngby-Taarbæk kommune i fællesskab fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone på facaden over hovedporten til fortet. Læs mere her.


Læs mere om de tidligere gennemførte renoveringsarbejder på Fortunfortet her.


Der er gennem årene udarbejdet en række tilstandssrapporter, plejeplaner m.v. for Fortunfortet som kan ses her.


Se de historiske tegninger fra opførelsen af Fortunfortet, som "Fortunfortets Venner" har fundet på Rigsarkivet her.


Generalforsamling i "Fortunfortets Venner.


Generalforsamlingen 2021 i "Fortunfortets Venner" måtte i lighed med sidste år desværre aflyses som følge af Covid-19 restriktionerne, læs mere her.


Du kan læse formandens beretning for foreningens virke i perioden maj 2020 - maj 2021 her.


Læs referaterne fra de tidligere års generalforsamlinger her.


Vi håber at det vil være muligt at afholde generalforsamling i maj måned 2022.


Bestyrelsen for "Fortunfortets Venner".


Du kan læse om bestyrelsen og referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2021 og de tidligere år her.


Befæstningsdagen på Fortunfortet.


Befæstningsdagen på Fortunfortet afholdes hvert år, den sidste søndag i september måned. I 2021 blev Befæstningsdagen derfor afholdt søndag den 26. september. Se programmet for dagen og læs her om hvordan det gik


Læs mere om Befæstningsdagene på Fortunfortet her.


Isteddagen på Fortunfortet.


I årene 2014-2017 blev Isteddagen den 25. juli hvert år markeret på Fortunfortet med mititærhistorisk musik og affyring af salutkanoner mv.


Læs mere om arrangementerne her.


Halloween på Fortunfortet.


Efter mange års tilløb afholder "Fortunfortets Venner" - som et forhåbentlig fast årligt arrangement - Halloween på Fortunfortet den 31. oktober 2021. Første gang fortet var ramme for Halloween var den 31. oktober 2019.

Læs mere om Halloween på Fortunfortet her.


Efter et års ufrivillig pause i 2020, blev der igen afholdt Halloween på Fortunfortet, søndag den 31. oktober 2021 mellem kl. 17.30 og 19.30. Læs om hvordan det gik her.


Andre arrangementer og aktiviteter.


Billedhugger Stine Ring Hansen udstillede i perioden 18. august til 30. september 2018 sine bronzeskulpturer gennem 25 år på Fortunfortet. Læs mere her.


Fortunfortet var i april måned 2019 omdannet til den engelske okkultist Aleister Crowleys okkulte underverden. Læs om det spændende filmprojekt her.


I juni 2020 var fortet udlånt til optagelse af en kortfilm "Han Kjøbenhavn SS21 - The Shape of Existing". Læs mere og se filmen her.


I oktober 2020 var fortet igen udlånt til optagelser af en kortfilm. Denne gang til filmen ”SLEDGEHAMMERS AND DYNAMITE”. Læs mere her.


Den 16. september 2021 var fortet igen udlånt til optagelse af en kortfilm. Læs mere her.


Fortunfortet har i 2016, 2018 og 2019 været rammer for optagelse af musikvideoer med henholdsvis, det danske HeavyMetal band Xchained, danske rapper Sivas featuring Gilli og den unge lovende danske musiker og sangerinde Ida Laurberg. Læs mere og se se videoerne her.

Hjemmesiden er senest opdateret den 10. november 2021.

Fortunfortet


Efter at Fortunfortet blev nedlagt som aktivt militæranlæg i 1920, blev fortet solgt af krigsministeriet i 1923. Fortet har siden haft en række forskellige ejere og har siden 1958 været ejet af Lyngby-Taarbæk kommune.


I mange år har fortet været udlejet til forskellige erhvervsmæssige formål, men har de godt sidste 15 år kun været anvendt til kunstudstillinger, optagelse af musikvideoer, motionsløb, afholdelse af den årlige Befæstningsdag, markering af Idsteddagen samt guidede omvisninger mv.


Læs historien om Fortunfortet her.


Fortunfortet ved kommandohejsningen, den 20. december 1892.

Fortunfortet efter nedlæggelsen som aktivt militæranlæg i 1920.


Fortunfortet ved åbning af bronzestøber Stine Ring Hansens jubilæumsudstilling den 18. august 2018. Læs mere her.


Hvem er vi?


Fortunfortets Venner blev stiftet i 2007 har til formål, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune, som er ejer af Fortunfortet og eventuelt andre lokale foreninger, at


  • Arbejde for og støtte renovering og vedligeholdelse af Fortunfortets bygninger og voldanlæg, herunder hjælpe med at ansøge midler fra fonde.
  • Bevare Fortunfortet som et attraktivt lokalt forsvarsminde.
  • Udvikle Fortunfortet, således at det kan fungere som et lokalt kulturcenter og uddannelsesmæssigt aktiv for kommunen.
  • Formidle information om forsvarsværker i Lyngby-Taarbæk kommune.
  • Deltage i planlægning og afvikling af befæstningsdagen og lignende almennyttige arrangementer.
  • Foreningen har endvidere til formål, at udbrede kendskabet til de nu skjulte forsvarsværker på Nordfronten: Dyrehavestillingen og Taarbækfort.
  • Etablere og vedligeholde hjemmesiden www.fortunfortet.dk.Vores vision


Fortunfortets Venner har en vision om at bringe Fortunfortet til live igen og give fortet en nutidig anvendelse til glæde for borgere i Lyngby-Taarbæk kommune.


Et renoveret fort skal indgå som en vigtig kilde til formidling af historie, kunst og kultur på såvel nationalt og lokalt plan. Fortet skal danne ramme om spændende arrangementer af såvel historisk som ikke-historisk karakter med et socialt og almennyttigt sigte.


Læs hele vision og mission for Fortunfortet her.