ForsideVelkommen til hjemmesiden for Fortunfortet og "Fortunfortets Venner".


Hjemmesiden indeholder mange spændende både historiske og aktuelle oplysninger om Fortunfortet, "Fortunfortets Venner" og Københavns nyere Befæstning. Prøv selv at gå på opdagelse på denne responsive og mobilvenlige hjemmeside.


Læs mere her, hvis du vil melde dig ind i Fortunfortets Venner, vide mere om Fortunfortet, låne eller leje Fortunfortet til aktiviteter, arrangementer m.v., booke en guidet rundvisning på fortet, få yderligere oplysninger om Fortunfortets Venner eller høre mere om renoveringsprojektet på Fortunfortet.


Generel information.

Du kan læse referaterne fra bestyrelsesmøderne i "Fortunfortets Venner" her.

Læs formandens beretning for foreningens virke i perioden maj 2019 - juni 2020 her.

Se eller gense de tre musikvideoer, som er optaget på Fortunfortet i 2016, 2018 og 2019.


Renoveringsarbejder på Fortunfortet.

Se de tidligere udarbejdede tilstandsrapporter, plejeplaner m.v. for Fortunfortet her.


Nyheder om Fortunfortet og "Fortunfortets Venner".


BREAKING NEWS

Milliondonation til renovering af Fortunfortet.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har i september 2020 bevilget 4,7 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk kommune har i december 2020 bevilget 1 mio. kr. til renoveringsarbejder på Fortunfortet. Læs mere her.


Nyheder i 2021:

"Fortunfortets Venner" og Lyngby-Taarbæk kommune er i fuld gang med planlægningen af renoveringsarbejderne på Fortunfortet. I første omgang arbejdes der på at gennemføre et udbud af rådgivningsopgaven i forbindelse med renoveringsarbejderne. 


Nyheder i 2020:

Som følge af Sundhedsmyndighedernes skærpede Covid19-afstandskrav har bestyrelsen for "Fortunfortets Venner" besluttet at aflyse Halloween-arrangementet på Fortunfortet den 31. oktober 2020. Vi håber at det vil være muligt at af afholde Halloween på Fortunfortet den 31. oktober 2021. Læs her om Halloween-arrangementet på Fortunfortet sidste år, den 31. oktober 2019.


Fortunfortet holdt åbent et par timer om eftermiddagen på Befæstningsdagen den 27. september 2020.

Selv om Befæstningsdagen på Fortunfortet søndag d. 27. september 2020 var aflyst, så var fortet åbent for forbipasserende et par timer om eftermiddagen. Se mere her.


Befæstningsdagen 2020 er aflyst. Som følge af Sundhedsmyndighedernes skærpede Covid19-retningslinjer, har bestyrelsen for ”Fortunfortets Venner” besluttet at aflyse årets Befæstningsdag på Fortunfortet, der skulle være afholdt søndag d. 27. september 2020. Se informationsbrevet til foreningens medlemmer her.

Generalforsamlingen 2020 i "Fortunfortets Venner" er aflyst, se yderligere her.


  Nyheder i 2019: 

  Halloween på Fortunfortet. Læs om hvordan arrangementet gik her.

  Læs om forløbet af Befæstningsdagen 2019 på Fortunfortet her.

  Læs referatet fra generalforsamlingen i Fortunfortets Venner den 15. maj 2019 samt regnskabet for 2018 her.

  Fortunfortet var i april måned 2019 omdannet til den engelske okkultist Aleister Crowleys okkulte underverden. Læs om det spændende filmprojekt her.


  Tidligere nyheder:

  Billedhugger Stine Ring Hansen udstillede i perioden 18. august til 30. september 2018 sine bronzeskulpturer gennem 25 år på Fortunfortet. Læs mere her.

  Se billederne fra opsætning af fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone her.

  Lyngby-Taarbæk kommune har i efteråret 2017 udført en renovering af facaden på Fortunfortet omkring Hovedporten. Følg med i udførelsen af renoveringsarbejdet her.

  De historiske tegninger fra Rigsarkivet vedrørende Fortunfortet kan ses her.

  Se vejvisningpælen på Mandehovedvej til Fortunfortet her.

  Hjortekær Grundejerforening er ny sponsor/erhvervsmedlem af Fortunfortets Venner


  Hjemmesiden er senest opdateret d. 22. februar 2021

  Hvem er vi?

  Fortunfortets Venner blev stiftet i 2007 har til formål, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune, som er ejer af Fortunfortet, og eventuelt andre lokale foreninger, at


  • Arbejde for og støtte renovering og vedligeholdelse af Fortunfortets bygninger og voldanlæg, herunder hjælpe med at ansøge midler fra fonde.
  • Bevare Fortunfortet som et attraktivt lokalt forsvarsminde.
  • Udvikle Fortunfortet, således at det kan fungere som et lokalt kulturcenter og uddannelsesmæssigt aktiv for kommunen.
  • Formidle information om forsvarsværker i Lyngby-Taarbæk kommune.
  • Deltage i planlægning og afvikling af befæstningsdagen og lignende almennyttige arrangementer.
  • Foreningen har endvidere til formål, at udbrede kendskabet til de nu skjulte forsvarsværker på Nordfronten: Dyrehavestillingen og Taarbækfort.
  • Etablere og vedligeholde hjemmesiden www.fortunfortet.dk.

  Fortunfortet

  Efter at Fortunfortet blev nedlagt som militæranlæg i 1920, blev fortet solgt af krigsministeriet i 1923. Fortet har siden haft en række forskellige ejere. Siden slutningen af 1950'erne har fortet været ejet af Lyngby-Taarbæk kommune.


  I mange år har fortet været udlejet til forskellige formål, men har de sidste 15 år kun været anvendt til kunstudstillinger, optagelse af musikvideoer, motionsløb, afholdelse af den årlige Befæstningsdag, markering af Idsteddagen samt guidede omvisninger mv.


  Læs historien om Fortunfortet her.  Vores vision

  Fortunfortets Venner har en vision om at bringe Fortunfortet til live igen og give fortet en nutidig anvendelse til glæde for borgere i Lyngby-Taarbæk kommune.


  Et renoveret fort skal indgå som en vigtig kilde til formidling af historie, kunst og kultur på såvel nationalt og lokalt plan. Fortet skal danne ramme om spændende arrangementer af såvel historisk som ikke-historisk karakter med et socialt og almennyttigt sigte.


  Læs hele vision og mission for Fortunfortet her.


  Renovering

  Fortunfortets Venner og Lyngby-Taarbæk kommune har indgået et partnerskab med henblik på at søge private fonde om penge til gennemførelse af påtrængende grundsikrings- og renoverings-arbejder på Fortunfortet.


  Slots- og Kulturstyrelsen har givet sin forhåndsgodkendelse af det samlede renoveringsprojekt og har tillige anbefalet projektet som støtteværdigt.


  Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har i september 2020 forhøjetet deres støtte til renioveringsarbejderne på Fortunfortet til en bevilling på 4,7 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk kommune har efterfølgende i december 2020 bevilget yderligere 1 mio. kr. til renoveringsarbejder på Fortunfortet.


  De historiske tegninger som er anvendt til ansøgningen om forhåndsgodkendelse af renoveringsprojektet hos Slots- og Kulturstyrelsen kan ses her.