Nordre OversvømmelseNordre Oversvømmelse


Nordre Oversvømmelse forløb fra Ermelundsstemmeværket gennem den vestlige ende af et dalstrøg, der er en gammel fjord-arm fra stenalderhavet, ud til Øresund ved Klampenborg.

 

Dette dalstrøg anvendte man til anlæggelsen af den nordlige del af oversvømmelsesanlægget, Nordre Oversvømmelse.


Ved Nordre Oversvømmelses vestlige ende anlagde man en for­grening til en forbindelse til Søndre Oversvømmelse, som begyndte ved Jægers­borgdæmningen, der lå lige sydøst for Jægersborg Kaser­ne.


Forgreningen blev delvis afspærret fra resten af Nordre Oversvømmelse ved Dæmning VI.

 

Nordre Oversvømmelse var opdelt i 7 bassiner og 8 dæmninger, der trinvist faldt ned mod Øresund, med et samlet fald fra Furesøen til Øresund på godt 20 meter.


Bassin I gik fra Ermelunds stemmeværk mod øst til dæmning I og mod syd over dæmning 6 ved Hundesø til Jægersborg Stemmeværk og ville få en maksimalvandstand på 18 meter ved etablering af Kagsmosens oversvømmelse.  


Fra bassin I strømmede vandet nord om Dæmning I, gennem et omløb (betonstøbte mure med fals for stemmebjælker) eller gennem dæmningens underløb til bassin II.

Bassin II lå mellem dæmning I og dæmning II. Bassinet ville under en oversvømmelse få en maksimalvandstand på 12,5 meter, der kunne sænkes på et senere tidspunkt.


Gennem et overfald på dæmning II strømmede vandet videre til bassin III og IV.


Bassin III og IV, blev samlet til et bassin ved nedlæggelsen af dæmning III og etablering af Klampenborg Galopbane i de to bassiner. Bassin III/IV lå mellem dæmning II og dæmning IV på Væddeløbsbanens terræn og havde en maksimalvandstand på 8,2 meter.


Gennem et omløb i dæmning IV’s sydlige ende løb vandet til Bassin V


Bassin V lå mellem dæmning IV og V, i dag Klampenborg Stationsplads, og havde en maksimalvandstand på 4,4 meter.


Gennem underløb i dæmning V strømmede vandet til to små bassiner VI og VII


Bassin VI og VII lå ved Strandvejen og havde begge en maksimalvandstand på 4,4 meter og var afgrænset mod øst og syd af den lille dæmning VII og bassin VII, der var afgrænset mod øst af dæmning VIII, der var en mur langs Strandvejen.


Dæmningerne I-V og VII var forsynet med små lukbare underløb til Enghave­renden, der løb i dalbunden.


Dæmningerne var forsynet med regulerbare over­fald eller omløb, der gjorde et muligt at styre de 3,5 millioner kubikmeter vand, der i alt skulle til for at fylde Oversvømmelsesområdet, gennem de forskellige bassiner helt ud til Strandvejen, hvor Dæmningerne VII og VIII lå i Strandejens vestside.


Bortset fra dæmning III, der blev fjernet ved anlæg af Klampenborg Galopbane, var alle anlæggene intakte ved nedlæggelsen i 1920.


Nordre Oversvømmelse. Søndre Ermelunds-magasin i 1930erne.

Kilde: Postkort.


Nordre Oversvømmelse. Dæmning IV efteråret 1887.

Foto: Tøjhusmuseet.


Nordre Oversvømmelse. Støbning af overfald Dæmning 1 efteråret 1887.

Foto: Tøjhusmuseet.


Nordre Oversvømmelse. Dæmning 1s overfald 1887. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.


Nordre Oversvømmelse. Kortet viser Nordre Oversvømmelse mellem Ermelunden og Øresund med dæmning I-ViIII og basin I-VII.

Kilde: Udsnit af Generalstabens Fortrolige Kort.


Nordre Oversvømmelse. Skematisk tegning af oversvømmelsen mellem Furesøen og Øresund, startende med Fæstningskanalen fra Frederiksdal Steemmeværk til Ermelunden Stemmeværk, hvorfra Nordre Oversvømmelse fortsætter ud til Øresund. Tegningens viser også hvor Søndre Oversvømmelse starter ved Dømning VI og Jægersborgdæmingen og forløber i sydlig retning.

Kilde: Lyngbybogen 2003.