Vision og mission for FortunfortetVision og Mission for Fortunfortet


Bevar Fortunfortet som et nationalt kulturhistorisk oplevelses- og læringscenter!


Bestyrelsen for Fortunfortets Venner har udarbejdet en ny og mere skarp "Vision og Mission" for Fortunfortet, der afløser "Vision og udviklingsplan for Fortunfortet" fra 2014. 


Vision for Fortunfortet: Et renoveret fort skal indgå som en vigtig kilde til formidling af historie, kunst og kultur på såvel nationalt som lokalt plan. Fortet skal danne ramme om spændende arrangementer af såvel historisk som ikke-historisk karakter med et socialt og almennyttigt sigte.

 

Den nye vision og mission for Fortunfortet kan hentes ved at klikke på "billedet" til højre på skærmen.Fortunfortet. Vision og Mission.