InformationInformation om Fortunfortet og Københavns nyere Befæstning


Der har helt tilbage fra årtidsindskiftet været udarbejdet forskellige informationsfoldere om Fortunfortet, der kan ses i højre del af skærmen. 


Der er tillige i 2004 opsat to informationstavler ved indgangen til fortet fra Fortunfortvej og ved indgangen til fortet fra Dyrehavegårdsvej.


I højre side ses de enkelte foldere mv. Ved at klikke på det ønskede dokument åbnes folderen mv.


Her er lidt nærmere oplysninger om de enkelte informationsfoldere:


I 1999 udarbejdede Fortunfortgruppen og Lyngby-Taarbæk kommunes Tekniske Forvaltning informationsfolderen; "FORTUN FORT". Denne informationsfolder blev opdateret og genoptrykt i 2002.


I 2002 udarbejdede Byhistorisk Samling i Lyngby-Taarbæk kommune informationsfolderen; "Fæstningskanalen - Lyngby Fort - Fortun Fort".


I 2002 udarbejdede Lyngby-Taarbæk kommunens Ejendomskontor informationsfolderen; "Kgs. Lyngby - En del af Københavns befæstning", der blev opdateret og genoptrykt i 2003.


I 2002 udarbejdede en arbejdsgruppe under Skov- og Naturstyrelsen en fælles plakat til Befæstningsdagen.


I 2003 udarbejdede Københavns Amt pjecen; "Københavns nyere Befæstning 1858-1920. Pjecen blev i september 2011 genoptrykt af Lyngby-Taarbæk kommune, Ejendomskontoret.


I 2004 opsatte Fortunfortgruppen en informationstavle foran fortet ved indgangen til fortet fra Fortunfortvej og en informationstavle ved indgangen til fortet fra Dyrehavegårdsvej. Teksten til informationstavlen blev udfærdiget i samarbejde mellem Fortunfortgruppen og Byhistorisk Samling i Lyngby-Taarbæk kommune.


I 2004 udarbejdede Lyngby-Taarbæk kommunes Ejendomskontor og Fortunfortgruppen i fællesskab en informationsfolder vedr. Renoveringsarbejder på Fortunfortet.


I 2005 udarbejdede Lyngby-Taarbæk kommunes Ejendomskontor og Fortunfortgruppen i fællesskab informtionsfolderen; Fortunfortet Videreførelse af renoveringen, der blev opdateret og genoptrykt i 2006.


I 2007 udarbejdede Lyngby-Taarbæk kommunes Ejendomskontor og Fortunfortets Venner i fællesskab en ny informationsfolder om renoveringsarbejder på Fortunfortet; Fortunfortet Videreførelse af renoveringen.


I 2007 udarbejdede Fortunfortets Venner en helt ny informationsfolder om Fortunfortet, der siden da er blevet opdateret og genoptrykt hvert  år.


Tømrermester Edward Jensen, der er erhvervsmedlem af Fortunfortets Venner, fremstillede og donerede i 2010 to brochurekasser til informationsfoldere til Fortunfortet. Bruchurekasserne blev monteret på de to stolper med informationstavler ved indgangene til Fortunfortet fra Fortunfortvej og Dyrehavegårdsvej.


Bruchurekasserne har siden 2007 altid været fyldt op med informationsfoldere, så besøgende til Fortunfortet eller forbipasserende på vej ind i Dyrehaven kan tage en informationsfolder med sig.


I 2018 blev informationsfolderen om Fortunfortet oversat til engelsk.


I 2018 blev informationstavlen opdateret og oversat til engelsk, så oplysningerne på informationstavlen både er på dansk og engelsk.


I 2020 er informationsfolderen om Fortunfortet på dansk blevet opdateret og genoptrykt.


I september 2021 har Københavns Befæstningsforening med støtte fra Realdanias "Byd indenfor"-pulje udgivet præsentationsbrochuren "Københavns Befæstning".


I februar 2022 er informationsfolderne på dansk og engelsk blevet opdateret og genoptrykt.


I september 2022 har "Fortunfortets Venner" udarbejdet 5 nye plancher om Fortunfortet og Københavns nyere Befæstning. Se de nye plancher her.


I september 2022 har "Fortunfortets Venner" udarbejdet en informationsfolder om Dyrehavestillingen. Se folderen her.Fortunfortet. Informationsfolderen "FORTUN FORT" fra 1999, opdateret og genoptrykt i 2002.


Fortunfortet. Informationsfolderen "Kgs. Lyngby - en del af Københavns befæstning" fra 2002, opdateret i 2003.


Fortunfortet. Københavns Amts pjece: "Københavns nyere Befæstning 1858-1920", fra 2003.


Fortunfortet. Informationsfolderen "Renoveringsarbejder på Fortunfortet" fra 2004.


Fortunfortet. Informationsfolderen: "Fortunfortet - Videre-førelse af renoveringen", opdateret i 2006.


Fortunfortet. Information-stavle ved indgangene til fortet med dansk og engelsk tekst fra 2018.


Fortunfortet. Den første udgave af informations-folderen om Fortunfortet fra 2007. Folderen er siden blevet opdateret hvert år, senest i februar 2022


Opdateret informations-folder på dansk fra februar 2022.


Informationsfolder om Dyrehave-stillingen, septem-ber 2022.

Fortunfortet. Informationsfolderen "Fæstningskanalen -  Lyngbyfort - Fortunfort" fra 2002.


Fortunfortet. Fælles plakat for Befæstningsdagen fra 2002.


Fortunfortet. Den første udgave af informations-tavlen ved Fortunfortet fra 2004.


Fortunfortet. Informationsfolderen: "Fortunfortet Videreførelse af renoveringen" fra 2005.


Fortunfortet. Ny informationsfolder: "Fortunfortet - Videre-førelse af renoveringen" fra 2007.


Fortunfortet. Informationstavlen og brochurekassen ved indgangen til fortunfortet fra Fortunfortvej i 2018.


Københavns Befæstning er udgivet i september 2021 af Københavns Befæstningsforening.

Fortunfortet. Den første udgave af informationsfolderen på enegelsk fra 2018. Folderen er senest opdateret i februar 2022


Opdateret informations-folder på engelsk fra februar 2022.