Opsætning af fortnavn mv.

Montering af  fortnavn mv. på Fortunfortet i 2018


Torsdag den 21. juni oprandt endelig dagen, hvor Fortunfortet fik sin identitet tilbage - med andre ord monterede smedefirmaet Emil Nielsen fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone på den nyrenoverede facade omkring hovedporten til fortet.


Alle dele er zinkstøbte og udført efter de oprindelige tegninger og beskrivelser på Rigsarkivet og selvfølgelig er udført efter forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.


Udgifterne til fremstilling og montering er betalt af Fortunfortets Venner, via en donation fra Wenske Pedersens familiefond, og Lyngby-Taarbæk kommune.


Fortunfortets Venner takker Wenske Pedersens familefond og Lyngby-Taarbæk kommune for den økonomiske støtte til projektet.


Besøg Fortunfortet og se hvor flot facaden nu ser ud.


Billederne viser udsnit af smedenes monteringsarbejde og slutter med det færdige resultat.