MedlemsskabSådan bliver du medlem af Fortunfortets Venner


På seneste generalforsamling blev det årlige medlemskontingent fastsat til følgende:


Private medlemmer: 100,00 kr.

Erhvervsvirksomheder: 500,00 kr.


Medlemskontingentet kan indbetales på foreningens konto i Danske Bank, 1551 10236290.


Sådan kontakter du foreningen vedr. medlemsskab.