Befæstningsdag 2022Befæstningsdagen på Fortunfortet den 25. september 2022


Befæstningsdagen på Fortunfortet er desværre aflyst i år, idet der i perioden juni til november 2022 udføres en række renoveringsarbejder på fortet.


I stedet er der arrangeret en vandretur langs den vestlige del af Dyrehavestillingen. Se "Fortunfortets Venner"s nye informationsfolder om Dyrehavestillingen her.


Læs om de mange spændende arrangementerne på de øvrige befæstningsanlæg i Befæstningsforeningen fælles informationsfolder her.


Vandretur langs den vestlige del af Dyrehavestillingen

Under turen fortælles den spændende historie om ”Hullet i Nordfronten”, om tilblivelsen af den ”Første Dyrehavestilling” og den ”Anden Dyrehavestilling” samt om ”Forsvars-indsamlingen 1913”, der under 1. verdenskrig blandt andet finansierede opførelsen af den ”Anden Dyrehavestilling” og de øvrige feltbefæstede stillinger på Nordfronten.

 

Mødested:

Markeringspælen for Fortunfortet på Mandehovedvej i Fortunens Indelukke kl. 11.00. Der er adgang til Mandehovedvej via stien langs Fortunfortet til lågen i Dyrehavehegnet fra Fortunfortvej eller fra Dyrehavegårdsvej 54. Der er tillige adgang til Mandehovedvej fra den røde port for enden af  Rævehøjvej og fra Fortunen.

 

Praktiske oplysninger:

  • Turen er på godt 5 km. og forventes at vare godt 3 timer.
  • Ved Præsteslette Skansen holdes en kort pause, hvor der er mulighed for at få en kop sort kaffe eller en flaske kildevand. Deltagerne er velkomne til selv at medbringe madpakke og drikkevarer.
  • Turen foregår både på stier og ude i terrænet. Derfor skal deltagerne være ”godt til bens” og det anbefales at have fornuftigt fodtøj og praktisk tøj på


Forløbet af vandreturen langs den vestlige del af Dyrehavestillingen

Vejret på Befæstningsdagen viste sig fra sin bedste side med tørt vejr og sol. Ole fra "Fortunfortets Venner" var guide på turen.


Der deltog godt 10 fremmødte i vandreturen, der startede ved markeringspælen for Fortunfortet på Mandehovedevej i "Fortunens Indelukke".


Vi startede med et stop ved Skålstenen, der er et fredet fortidsminde som oprindeligt blev fundet på Fortunfortets område i 1915 i forbindelse med gravning af et skyttegravsanlæg. Skålstenen ligger i kanten af Mandehovevej ca. 35 meter nord for indgangen til Fortunfortet. Læs mere om skålstenen her.


Derefter gik vi til Vestre Indelukke kaponiere, der er et betonanlæg som er tildækket med jord, og hørte om kaponieres bevæbning og opgaver.


Vi fortsatte til Østre Indelukke kaponiere og Indelukke Beredskabsrum I, der ligger kort fra kaponieren, og som begge er betonanlæg og er tildækkede med jord. De to kaponierer i Fortunens Indelukke er nogenlunde lige store, men noget mindre end de øvrige tre kaponierer i Dyrehavestillingen.


Herefter gik turen til Præsteslette Skanse, der er et jordanlæg som blev opført i sommeren 1893, og passerede på vejen til skansen Eremitage Beredskabsrum III. Vi hørte om skansens historie og om de kanonbatterier som blev opført på Præstesletten under 1. verdenskrig. Præsteslette Skanse blev nedlagt i 1914.


Vi gik fra skansen tilbage til Nordre Skovvej og holdt en kort kaffepause.


Efter kaffepausen gik vi til Indelukke Batteri, der blev opført sommeren 1895 sammen med Grusgrav Batteri, der lå ved Kristiansholmsvej nær "Den Slesviske Sten". Grusgrav Batteri er efter 1. verdenskrig blev nedlagt og kan ikke ses mere. Både Indelukke Batteri og Grusgrav Batteri var jordanlæg som indgik som aktive forsvarsanlæg i Dyrehavestillingen under 1. verdenskrig. Vi hørte om Indelukke Batteris bevæbning og opgaver.


Turen gik nu tilbage mod Fortunfortet, men vi passerede på vejen Indelukke Beredskabsrum II, der er et betonanlæg som er tildækket med Jord. Der kan dog ses lidt betonkanter på toppen af det jordtildækkede beredskabsrum.


Efter godt 4 km. og 2½ time nåde vi tilbage til Fortunfortet og sagde tak for i dag.


Turen foregik under kronhjortenes brunstperiode. På turen mellem befæstningsanlæggene passerede vi på behørig afstand flere gange kronhjorte med kæmpestore gevirer og hørte deres parringsbrøl. 


Det var en rigtig god tur, som bestemt er noget som vi skal forsøge af indarbejde som en del af de kommende års Befæstningsdage på Fortunfortet.


Læs mere om Dyrehavestillingen i den udarbejde informationsfolder her.


Historisk kort over Dyrehavestillingen fra Fortunfortet til Øresund.

Kilde: Lyngby-Taarbæl Stadsarkiv.


Kort over "Den anden Dyrehavestilling". Klik på kortet for stor visning.

Kilder: Danmarks Miljøportal og Rigsarkivet.


Deltagerne re nået til Østre Indelukke kaponiere og Indelukke Beredskabsrum I skimtes i baggrunden.

Foto: Nete Munk Nielsen


Præsteslette Skanse, hvor der luskede en kronhjort rundt i baggrunden, hvorfor vi hurtigt forlod skansen.

Foto: Nete Munk Nielsen


Kaffepause ved Nordre Skovvej, også her luskede der en kronhjort rundt, men på behøring afstand.

Foto: Nete Munk Nielsen


Sidste stop på toppen af Indelukke Beredskabsrum II, hvor deltagerne kunne se lidt bentonkant fra beredskabsrummet.

Foto: Nete Munk Nielsen