Donation fra Wenske Pedersens Familefond


Donation til "Fortunfortets Venner" fra Wenske Pedersens Familiefond


”Fortunfortets Venner” modtog i 2014 en donation på 160.015,47 kr. fra Wenske Pedersens Familiefond til brug for renoveringsarbejder på Fortunfortet.


Den 14. december 2014 blev der afholdt en reception på Fortunfortet, hvor formanden for ”Fortunfortets Venner” fik overrakt en check på den flotte donation fra Bent og Birgit Wenske Pedersen.


Donationen havde en væsentlig andel i at renoveringsprojektet for fortet blev kickstartet ved at ”Fortunfortets Venner” gik i partnerskab med Lyngby-Taarbæk kommune. Partnerskabet udarbejdede en projektbeskrivelse for de mest påtrængende grundsikrings- og renoveringsudgifter på fortet med henblik på at søge private fonde om støtte til projektet. Derudover udarbejdede partnerskabet en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om forhåndsgodkendelse af arbejderne i renoveringsprojektet.


”Fortunfortets Venner” har i samarbejde med kommunen, som er ejer af fortet, anvendt donationen til følgende arbejder på Fortunfortet:


  • Opsætning af spots i 5 rum i fortets sydvestlige ende med henblik på at disse rum kan anvendes til udstilling af kunst mv.: 32,791,52 kr.
  • Åbning af jernskodder i 8 vinduer, fordelt over fortet, så der bliver bedre mulighed for at få lys og luft ind i fortet i forbindelse med arrangementer: 18.750,00 kr.
  • Andel af udgifterne til Fortnavn, kongekrone, våbenskjold og opførelsesår, Lyngby-Taarbæk kommune betalte resten af udgiften, så foreningens andel udgjorde godt halvdelen af udgiften. Fortet har nu fået sin identitet tilbage og har et meget flot indgangsparti.: 100.000 ,00 kr.


Det resterende beløb er overført til foreningens almindelige drift og vil fortrinsvis blive anvendt til renoveringsarbejder på fortet. 


"Fortunfortets Venner" sender en STOR tak til Familien Wenske Pedersen for den flotte donation.


Indslag om donationen i TV2 Lorry

TV2 bragte d. 1. januar 2015 et indslag om donationen fra Wenske Pedersens Familiefond med optagelser fra Fortunfortet.

Se indslaget her.Fortunfortet Overrækkelse af donationen til "Fortunfortets Venner" fra Wenske Pederens Familiefond. På billedet ses fra højre Birgit og Bent Wenske Pedersen, Steen Wenske Pedersen og og den glade modtager, formanden for "Fortunfortets Venner" Nete Munk Nielsen.

Fortunfortet Overrækkelse af donationen til "Fortunfortets Venner" fra Wenske Pederens Familiefond. På billedet ses fra højre Birgit og Bent Wenske Pedersen, Steen Wenske Pedersen og og den glade modtager, formanden for "Fortunfortets Venner" Nete Munk Nielsen.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Overrækkelse af donationen fra Wenske Pedersens Familiefond. På billedet ses en del af de fremmødte medlemmer af "Fortunfortets Venner".

Fortunfortet. Overrækkelse af donationen fra Wenske Pedersens Familiefond. På billedet ses en del af de fremmødte medlemmer af "Fortunfortets Venner".

Foto: Ole Bruun Nielsen.