Bogen Forfatningskampen og Københavns BefæstningUdgivelse af bogen "Forfatningskampen og Københavns Befæstning"


I 2015 søgte ”Fortunfortets Venner” fonde om støtte til trykning mv. af bogen "Forfatningskampen og Københavns Befæstning", med Steen Wenske Pedersen fra bestyrelsen i ”Fortunfortets Venner” som forfatter.


Foreningen modtog støttetilsagn fra to fonde; Tømmerhandler Johannes Fogs Fond med et støttetilsagn på 10.000 kr. og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond med et støttetilsagn på op til 34.000 kr. Regnskabet for trykning mv. udviste udgifter på 37.125,00 kr., hvorefter støtten fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond kom til at udgøre 27.125,00 kr.


Bogen blev præsenteret ved et arrangement d. 16. november 2016, hvor foreningen havde inviteret Lyngby-Taarbæk kommunes borgmester Sofia Osmani samt 6a fra Trongårdsskolen. Se omtale af arrangementet i Det Grønne Område her.


Bogen blev efterfølgende udleveret som klassesæt til alle kommunens folkeskoler og blev tillige udsendt til foreningens medlemmer.Fortunfortet. D. 16. november 2016 præsenterer "Fortunfortets Venner" ved formanden Nete Munk Nielsen og bogens forfatter Steen Wenske Pedersen bogen "Forfatningskampen og Københavns Befæstning for borgmester Sofia Osmani og 6a fra Trongårdsskolen.

Fortunfortet. D. 16. november 2016 præsenterer "Fortunfortets Venner" ved formanden Nete Munk Nielsen og bogens forfatter Steen Wenske Pedersen bogen "Forfatningskampen og Københavns Befæstning for borgmester Sofia Osmani og 6a fra Trongårdsskolen. 

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. På billedet ses forfatter af bogen "Fortfatningskampen og Københavns Befæstning", borgmester Sofia Osmani og 6 a fra Trongårdsskolen.

Fortunfortet. På billedet ses forfatter af bogen "Fortfatningskampen og Københavns Befæstning", borgmester Sofia Osmani og 6 a fra Trongårdsskolen.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Forsiden af bogen "Forfatningskampen og Københavns Befæstning".

Fortunfortet. Forsiden af bogen "Forfatningskampen og Københavns Befæstning".