Historiske tegninger fra Rigsarkivet

Fortunfortet - Historiske tegninger fra Rigsarkivet

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om forhåndsgodkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen af arbejderne i grundsikrings- og renoveringsprojektet for Fortunfortet, har medlemmer af bestyrelsen været på Rigsarkivet for at finde de historiske tegninger, som er blevet anvendt til ansøgningen.


Fortunfortets Venner udstiller her de historiske tegninger efter tilladelse fra Rigsarkivet.


"Opløsningen" på de historiske tegninger er desværre ikke i en optimal kvalitet, men web-sitet giver ikke mulighed for at uploade filer i højopløsning, idet dette vil indebære en for lang indlæsningstid for brugeren. Undersøgelser viser nemlig, at indlæses et billede ikke på under 3 sekunder, vil brugeren gå til en anden side.


Du kan hente de historiske tegninger i en bedre opløsning via dette link:


https://1drv.ms/u/s!Ave_I-_qNz31gvV8XurFOE3Y4QgrDQ?e=v1IYPo


Fortunfortet. Tegning af fortet med mange fine detaljer.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Terrænet ved Fortunen, med de to mulige placeringer af Fortunfortet lidt nord for Dyrehave-gård og godt en kilometer nord for Dyrehavegård ved Dyrehavehegnet.

Kilde: Rigsarkivet,


Fortunfortet. Udstykningsplan for Fortunfortet.

KIlde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, grundplan.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, jernkonstruktioner, smedejernsporte.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, trædøre og trævinduer med detaljer.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, brøndboring.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, navnets anbringelse. Navnet på fortet blev efterfølgende ændret til Fortunfortet.

Kilde: Fortunfortet.


Fortunfortet. Den endelige tegning af maskinrummet til placering af lysmaskinerne. Projektørvognen blev placeret i et skur på fortets udvendige areal.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Kortet viser en del af Dyrehavegaards jorder, med Fortunfortets endelige placering.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, 1. forslag.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Afgrænsning til Dyrehavehegnet.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, vinduesskodder til latrinerne og Kaponieren.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, trævinduer med detaljer.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, tegning af 7,5 cm. tårnbrønd. 

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet.Tegningen viser planen for beplantning af fortets område, incl. kikkertstaionen nord for fortet og fortets vagtbygning ved Dyrehavehegnet.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Tegning af de mulige placeringer af et maskinrum til lys-maskine, projektørvogn mv. på fortets venste eller højre fløj

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Arealplan for Fortunfortet.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, 2. og 3. forslag. Det blev 2. forslag med mindre modifikationer, som blev anvendt til opførelsen af Fortunfortet.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, stenlaget. Tegningen viser placeringen af kampestenssprængkappen foran fortkasematten og kaponieren.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, jernkonstruktioner, vinduesskodder med detaljer.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, smedejernsgitter.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Fortet ved Fortunen, bestykning.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Detaljeret plan over beplantningen på fortets område.

Kilde: Rigsarkivet.

 

Fortunfortet. Belysningsplan, der viser kabelføringen af el-kablerne inde i fortet og fra maskinrummet via strubegraven og højre facegrav til Kaponieren.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Belægningsplan for fodfolkets sormmerkorporalskole i 1912.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Oversigt over det artilleristiske telefonnet på Nordfronten, februar 1915.

Kilde: Rigsarkivet.


Fortunfortet. Kortet viser skyttegravslinjerne på Nordfronten.

Kilde: Rigsarkivet.