Markeringspæl for Fortunfortet i Dyrehaven

Markeringspæl for Fortunfortet på Mandehovedvej i Dyrehaven


Fortunfortets Venner har i sommeren 2017 kontaktet Naturstyrelsen, og aftalt at Naturstyrelsen opsætter en markeringspæl til Fortunfortet på Mandehovedvej (se markeringsplæen på billederne).


Derudover er det blevet aftalt med Naturstyrelsen, at placeringen af Fortunfortet medtages på næste udgave af "Dyrehave-folderen".


Fortunfortet. Markeringspælen for Fortunfortet på Mandehovedvej i Fortunens Indelukke i Dyrehaven.

Fortunfortet. Markeringspælen for Fortunfortet på Mandehovedvej i Fortunens Indelukke i Dyrehaven.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Nærbillede af markerings-pælen for Fortunfortet på Mandehovedvej i Fortunens Indelukke i Dyrehaven.

Foto: Ole Bruun Nielsen.