Fyrværkeriulykke på Fortunfortet d. 5. maj 1945Fyrværkeriulykke på Fortunfortet den 5. maj 1945


På Fortunfortet skete der på befrielsesdagen d. 5. maj 1945 desværre en fyrværkeriulykke med fire dræbte og tre sårede.


I lokalområdet omkring Fortunfortet har det været almindeligt kendt, at der skete en fyrværkeriulykke på befrielsesdagen den 5. maj 1945, men det har været noget uklart, hvad der egentlig foregik og hvor mange der blev dræbt og såret.


”Fortunfortets Venner” har derfor for nogle år siden undersøgt på Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv hvad der egentlig skete på Fortunfortet på befrielsesdagen d. 5. maj 1945. På Stadsarkivet lykkedes det at finde de gamle ”ildebrands-rapporter” fra befrielsesdagen, som belyser hvad der egentlig skete:


Lyngby brandvæsen blev af Falck, Ørnegården, alarmeret til Fortunfortet kl. 8.30 lørdag morgen, hvor 7 unge mennesker ved uforsigtighed havde antændt et fyrværkerilager.


Da sprøjterne kom frem til Fortunfortet kunne brandfolkene konstatere, at Falcks redningsfolk allerede var på stedet og havde bjerget tre sårede, som var blevet kørt til Amtssygehuset i Gentofte. Brandfolkene fik hurtigt bugt med ilden og kunne derefter trænge ind i fortet, hvor de fandt fire omkomne, som var brændt til ukendelighed.


Begivenheden var omtalt i Politiken og Aarhus Stiftstidende.


Politiken oplyser, at ”Glæden over befrielsen var blevet den direkte årsag til den frygtelige Ulykke, idet de unge Mennesker vilde skaffe Fyrværkeri. De havde hørt, at der laa et større Lager paa Fortunfortet og ved 9-Tiden i Gaar Morges sprængte de Døren. Der var meget mørkt derinde, og for at faa Lys, begik de den store Letsindighed at rive Tændstikker. På få Sekunder stod hele Lageret i lys Lue, medens de mange Fyrværkerisager eksploderede med vældige Brag”.


Aarhus Stiftstidende præciserer, at det var raketter, sole og skruptudser, som futtede af.


Sagen er derfor blevet opklaret: Syv unge mænd deltog i indbruddet på Fortunfortet på befrielsesdagen den 5. maj 1945. Fire omkom og tre blev såret.


Fortunfortet. Politiken's omtale af fyrværkeriulykken på Fortunfortet d. 5. maj 1945,

Fortunfortet. Omtale af fyrværkeriulykken på Fortunfortet d. 5. maj 1945,

Kilde: Politiken.Fortunfortet. Ildebrandsrapport fra Lyngby-Taarbæk kommunes Brandvæsens udrykning til Fortunfortet d. 5. maj 1945. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

Fortunfortet. Ildebrandsrapport fra Lyngby-Taarbæk kommunes Brandvæsens udrykning til Fortunfortet d. 5. maj 1945.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.


Fortunfortet. Aarhus Stifttidendes omtale af fyrværkeri-ulykken på Fortunfortet d. 5. maj 1945.

Fortunfortet. Omtale af fyrværkeriulykken på Fortunfortet d. 5. maj 1945.

Kilde: Aarhus Stifttidende.