Søfortet MiddelgrundsfortetSøfortet Middelgrundsfortet


Fortet blev opført i perioden 1890-1894 på nordspidsen af Middelgrunden, der ligger nordøst ud for Københavns Havn i Øresund. Anlægsprisen udgjorde 9,1 mio. kr. Fortet blev nedlagt i 1984.


Fortet er opført på 7,5 m vand på et fundament bygget af tømmersænkekasser, betonblokke og granitmurværk og beskyttet af et foranliggende stenglacis. Anlægget er opbygget med en ydre dækmole og en indre fortø, adskilt af en havn og en våd grav, med et samlet areal på 7 hektar, hvoraf fortøen udgør 4 hektar.


Fortet var i starten af 1900-tallet bevæbnet med fem 30,5 cm, tolv 17 cm, seks 120 mm og seks 37 mm kanoner, otte 8 mm to løbede mitrailleuser samt fem 90 cm projektører. Endvidere fandtes tre pansrede kommandotårne, to udkigstårne, ni overdækkede og tre åbne distancemålingsstandpladser samt en søminestation. Under 1. Verdenskrig var fortet bemandet med 733 mand.


I 1932 overtog marinen Middelgrundsfortet og det blev moderniseret, men besætningen blev skåret ned til 260 mand. Da tyskerne i april/maj 1940 overtog flere af kystforterne, forblev Middelgrundsfortet dog i dansk besiddelse til 29. august 1943.


Da krigen sluttede i 1945 overtog den danske marine igen fortet og det gamle materiel blev udskiftet. Efter kommandostrygningen i 1962 blev alt skyts og ildledermateriel fjernet.


Den 1. april 1965 overtog Flyvevåbnet fortet for at benytte den som station for Raketeskadrille 541. En større ombygning startede og endelig i oktober 1968 kunne eskadrille 541 flytte fra Flakfortet, hvor de havde været midlertidig opstillet, til Middelgrundsfortet hvor eskadrillen blev til 30. marts 1984, for derefter at blive flyttet til Stevnsfortet.


Fortet blev således nedlagt i 1984 og var indtil 2002 ejet af forsvaret, men er i dag i privat eje.Søfortet Middelgrundsfortet 1912. Statens Forsvarshistoriske Museum.

Søfortet Middelgrundsfortet 1912.

Foto: Statens Forsvarshistoriske Museum.


Søfortet Middelgrundsfortet 1950. Flyvevåbenets Billedarkiv.

Søfortet Middelgrundsfortet 1950.

Foto: Flyvevåbenets Billedarkiv.


Søfortet Middelgrundsfortet. Støbning af kasematterne i september 1892. Statens forsvarshistoriske Museum.

Søfortet Middelgrundsfortet. Støbning af kasematterne i september 1892.

Foto:Statens forsvarshistoriske Museum.


Søfortet Middelgrundsfortet. Befæstningsarbejdere under byggeriet. Statens Forsvarshistoriske Museum.

Søfortet Middelgrundsfortet. Befæstningsarbejdere under byggeriet.

Foto: Statens Forsvarshistoriske Museum.