Søfortet MellemfortSøfortet Mellemfort


Mellemfort blev opført i perioden 1860-1863 og nedlagt i 1932.


Fortet var oprindeligt bygget som et irregulært 7-kantet betonanlæg. Under udbygningen af Søbefæstningen i 1880’erne blev der tilføjet en kasernebygning i beton.


Hovedarmeringen bestod i starten i 1900-tallet af to 35,5 cm, fire 24 cm, tre 47 mm kanoner, to 8 mm mitrailleuser samt en 90 cm projektør. Derudover havde fortet tre kikkertstationer. Bemandingen var på 130 mand.


Efter nedlæggelsen i 1932 blev fortet benyttet som kontrolpost for Luftmarinestationen på Margretheholm (beliggende i den sydlige del af Refshaleøen). I 1966 blev fortet solgt til Københavns Kommune, der jævnede det med jorden i forbindelse med opførelsen af Amagerværket.


Søfortet Mellemfort. Set fra øst 1925. Tidsskrift for ingeniørofficerer 1925.

Søfortet Mellemfort. Set fra øst 1925.

Foto: Tidsskrift for ingeniørofficerer 1925.


Søfortet Mellemfort. Kasernen 1887. www.vestvolden.info.

Søfortet Mellemfort. Kasernen 1887.

Foto: www.vestvolden.info.


Søfortet Mellemfort. Oversigtstegning. www.vestvolden.info.

Søfortet Mellemfort. Oversigtstegning.

Kilde: www.vestvolden.info.