Søfortet Dragør FortSøfortet Dragørfort


Fortet blev anlagt i tiden 1910 til 1915 på en kunstig ø ca. 400 meter fra kysten umiddelbart syd for Dragør. Anlægsudgiften var budgetteret til at udgøre 1.130.000 kr. Fortet blev nedlagt i 1998.


Fortet er et uregelmæssigt kasemateret betonanlæg. Selve fortet er omgivet af en våd grav og en dækmole, der danner den kunstige ø's omkreds. Dækmolen og fortets kajmur er dannet ved nedsænkning af beton sænkekasser, som derefter blev opfyldt med sand og tilsvarende er selve fortlegemet dannet ved indpumpning af sand. Fortets areal udgør ca. 32.000 m2, hvoraf godt 2.500 m2, er bebygget.


Fortet havde størstedelen af armeringen placeret på taget af kasematbygningen med hovedskudsretningen mod syd til sydøst. Armeringen var oprindelig fire 35,5 cm, fire 17 cm, to 120 mm og seks 75 mm kanoner, samt tre 150 cm projektører. Der var desuden tre kaponierer. Bemandingen var på 380 mand.


I 1940 overtog den tyske værnemagt Dragørfortet og indrettede det til skydeskole. I begyndelsen af 1950’erne blev fortet ombygget og moderniseret for at kunne indgå i Den Kolde Krigs luftforsvar af København. Efter nedlæggelsen i 1998 overgik fortet i 2002 til privat eje og anvendes i dag til selskabsrestaurant, konferencer, hotel m.m.Søfortet Dragørfort set fra vest 1937. Flyvevåbenets Billedarkiv.

Søfortet Dragørfort set fra vest 1937.

Foto: Flyvevåbenets Billedarkiv.


Søfortet Dragørfort. Dæksplan 1922. Rigsarkivet.

Søfortet Dragørfort. Dæksplan 1922.

Kilde: Rigsarkivet.