Søbatteriet LynettenSøbatteriet Lynetten


Søbatteriet Lynetten blev opført i 1767 som en del af Københavns Søbefæstning. Batteriet blev anlagt på den nordlige del af Refshalegrunden, og gennemgik adskillige ombygninger og moderniseringer, bl.a. i perioderne 1858-1868 og 1886-1894. I årene fra ombygningen i 1886-1894 frem til afslutningen af 1. Verdenskrig blev batteriet kommandostation for Søbefæstningen.


Lynetten blev omarmeret flere gange. I starten af 1900-tallet udgjorde bevæbningen fire 29 cm kanoner, fire 15 cm kanoner, to 75 mm kanoner og tre 47 mm kanoner, to 8 mm to-løbede mitrailleuser (maskingevær) samt en 90 cm projektør og en 60 cm projektør. Derudover havde fortet fire kikkertstationer. Bemandingen var på 180 mand.


Batteriet og kommandostationen blev nedlagt i 1962 og i midten af 1970’erne blev den østligste fjerdedel af anlægget afgivet til Københavns Kommune, som på dette areal opførte rensnings-anlægget Lynetten. Forsvaret ejer stadig det resterende areal af Lynetten.


Søbatteriet Lynetten. Set fra syd, med Søfortet Trekroner i baggrunden. Flyvevåbenets arkiv.

Søbatteriet Lynetten. Set fra syd, med Søfortet Trekroner i baggrunden.

Foto: Flyvevåbenets arkiv.


Søbatteriet Lynetten. 29 cm jernhaubits M1892. Statens Forsvarshistoriske Museum.

Søbatteriet Lynetten. 29 cm jernhaubits M1892.

Foto: Statens Forsvarshistoriske Museum.