Kystbatteriet Strickers Batteri

Kystbatteriet Strickers batteri. Set fra øst 1933.

Foto: Flyvevåbenets Historiske Samling.


Kystbatteriet Strickers batteri. Set fra øst 1933. Flyvevåbenets Historiske Samling.Kystbatteriet Strickers Batteri


Strickers Batteri blev anlagt i 1801 ved Amagers Østkyst som led i forsvarsforanstaltningerne før Slaget på Rheden 2. april samme år. Batteriet blev oprindeligt anlagt som et rektangulært jordværk omgivet af en vandfyldt grav. Batteriet blev ombygget omkring 1860, i perioden 1875-1876 samt i 1882.


Strickers Batteri blev omarmeret flere gange. I perioden 1882-1888 var batteriet armeret med to 29 cm bagladekanoner og to 35,5 cm kanoner, som i 1888 blev flyttet til Charlottenlund Batteri, samt en kikkertstation.


Efter 1. Verdenskrig blev batteriet indtil 1954 benyttet af marinen, der blandt andet havde radiosendestation på batteriet. I 1954 blev batteriet sprængt i luften for at give plads for De danske Spritfabrikker og Pyrolyseværket.