Kystbatteriet Kalkbrænderi BatteriKystbatteriet Kalkbrænderi Batteri


Det første Kalkbrænderi Batteri, blev opført i 1864 ved Kalkbrænderihavnen nord for Københavns Havn. Batteriet blev nedlagt i 1881, fordi Københavns Frihavns udbygningsplaner forhindrede en ombygning og omarmering af batteriet.


Et nyt batteri blev opført i 1880 til 1881 på en kunstig ø ca. 400 m øst for Kalkbrænderi Havnen, ved sydsiden af Gasværkshavnen. 


Batteriet var opført som t åbent jordanlæg med med betonbriske (underlag for en kanon) og et betonammunitionsmagasin.


Batteriet havde kun en ildlinie og var ca. 75 m. langt og ca. 35 m. bredt. Brystværnet havde en tykkelse på ca. 13 meter med en 1,8 meter beklædning af beton. Det havde på hver fløj en travers, ammunitionsmagasinet lå i den nordlige travers og havde 4 meter tykke mure og var dækket af 3 meter tykt  jorddække. Selve projektilerne blev opbevaret i en gang under brystværnet og kunne herfra hejses op til batteriet.


Batteriet var i starten af 1900-tallet bevæbnet med to 35,5 cm og to 47 mm hurtigskydende stålkanoner samt to 8 mm mitrailleuser.  Kanonerne blev ved batteriets nedlæggelse flyttet til Dragørfortet. 


Batteriet blev nedlagt i 1909 og i forbindelse med en udvidelse af Frihavnen i 1915 blev anlægget sløjfet.Kystbatteriet Kalkbrænderi Batteri. Montering af 35,5 cm kanon 1881. Statens Forsvarshistoriske Museum.

Kystbatteriet Kalkbrænderi Batteri. Montering af 35,5 cm kanon 1881.

Foto: Statens Forsvarshistoriske Museum.


Kystbatteriet Kalkbrænderi batteri. www.Vestvolden.info.

Kystbatteriet Kalkbrænderi batteri.

Foto: www.Vestvolden.info.


Kystbatteriet Kalkbrænderi Batteri. Foto fra , hvor batteriet ses i baggrunden. www.vestvolden.info.

Kystbatteriet Kalkbrænderi Batteri. Foto , hvor batteriet ses i baggrunden.

Foto: www.vestvolden.info.