Armeringsbatteriet Taarbæk Udkigsbatteri



Armeringsbatteriet Taarbæk udkigsbatteri


Da Taarbækfortet på grund af sin beliggenhed i Dyrehaven og kystskrænten mod Øresund ikke havde frit udsyn over Øresund og farvandet nord for Taarbæk, var det oprindeligt planlagt at opføre et batteri på en ø tæt på kysten øst for Taarbækfort, kaldet Taarbæk Biværk.


Dette anlæg blev imidlertid sparet væk og i stedet blev der efter udbruddet af 1. verdenskrig anlagt et armeringsbatteri; Taarbæk udkigsbatteri.


Batteriet blev anlagt i 1914 som armeringsbatteri. Til udkigsbatteriet blev benyttet Villa Udkigs have og udkigstårn ved roden af Taarbæk havns nordre molearm.


Udkigsbatteriet havde til opgave at hindre at fjendtlige enheder opererede i farvandet nord for Taarbæk, at hindre en mindre fjendtlig landgang på kysten umiddelbart nord for Taarbæk samt at fungere som luftværnsbatteri i Københavns Artilleriluftforsvar.


Batteriet var armeret med to 47 mm. hurtigskydende stålkanoner M1886 i luftpivotaffutage, to 8 mm. rekylgeværer M 1903 i luftpivotaffutage samt en 90 cm. projektør.



47 mm. hurtigskydende stålkanon M1886 i luftmålsaffutage. www.vestvolden.info.

Taarbæk Udkigsbatteri. 47 mm. hurtigskydende stålkanon M1886 i luftmålsaffutage.

Foto: www.vestvolden.info.


8 mm. Madsen rekylgevær M1903 i luftmålsaffutage. www.vestvolden.dk.

Taarbæk Udkigsbatteri. 8 mm. Madsen rekylgevær M1903 i luftmålsaffutage.

Foto: www.vestvolden.dk.