TømmerupstillingenTømmerupstillingen


Tømmerupstillingen blev anlagt ved udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914, og var en 7 km lang befæstet linie på tværs af Amager. Stillingen udgik fra Amager Strandvej og fortsatte syd for den nu nedrevne Maglebylille landsby og fulgte sydsiden af Tømmerupvej. Syd for Tømmerup fortsatte linjen mod vest til Koklapperne Flere skanser og batterier har ligget inde i den nuværende Kastrup lufthavn. Det er i dag ikke muligt at finde egentlige spor af Tømmerupstillingen.


Stillingen var inddelt i både en nærkamplinie med 6 batterier og en fjernkamplinie med fire batterier.


Nærkamplinien bestod af Petersdal batteri, Maglebylille Batteri, Broderhøj Batteri, Skjelgaarde Batteri og Signalbatteri, alle med to stk. 75 mm hurtigskydende stålkanoner og fire stik 8 mm rekylgevær M1903 samt Koklappe Batteri med fire stk. 9 cm. staalkanoner i feltaffutage.


Fjernkamplinien Bestod af Vestergaards Batteri med fire stk.  9 cm. staalkanoner i feltaffutage, Løjtegaards Batteri I og Løjtegaards Batteri II med hver fire stk.  15 cm.  Jernkanoner samt Taarnby Batteri med fire stk. 9 cm. staalkanoner i feltaffutage.


Ud ovennævnte bestod stillingen af et stort antal skyttegrave og feltbefæstede stillinger omgivet af pigtrådsbælter.

Mandskabet blev indkaldt til sikringsstyrken i sommeren 1914 og var indkvarteret på de lokale gårde. De menige soldater i lå i laderne og på hølofter, mens officererne blev indkvarteret under mere bekvemme forhold i stuehuse og lignende. Ryttere fra Husarregimentet foretog patruljering langs Amagers sydkyst.

 

For ikke at belaste de lokale gårde på Amager med fortsat indkvartering, blev der i forbindelse med opførelsen af Sydamagerstillingen i 1916 opført fem store baraklejre. Fire lå i St. Magleby og en enkelt lå i Tårnby i landsbyen Ullerup. Forældre havde de foregående år med stigende bekymring set, at deres døtre havde interesseret sig lidt rigeligt for mange af de indkvarterede, flotte soldater.


Efter etableringen af Sydamagerstillingen som ny hovedkamplinie i 1916 mistede Tømmerupstillingen sin primære betydning og den blev herefter sikkerhedslinje for Sydamagerstillingen.

Stillingen blev sammen med Sydamagerstillingen sløjfet i 1919.


Tømmerupstillingen Kortet viser beliggenheden af stillingen på tværs af midten af Amager. Dragør Lokalhistoriske Forening.

Tømmerupstillingen. Kortet viser beliggenheden af stillingen på tværs af midten af Amager.

Kilde: Dragør Lokalhistoriske Forening.


Tømmerupstillingen. Soldater med oppakning foran en vagthytte ved stillingen. Dragør Lokalarkiv.

Tømmerupstillingen. Soldater med oppakning foran en vagthytte ved stillingen.

Foto: Dragør Lokalarkiv.


Tømmerupstillingen. Soldater ved Vagthytte. Dragør Lokalarkiv.

Tømmerupstillingen. Soldater ved Vagthytte.

Foto: Dragør Lokalarkiv.


Tømmerupstillingen. Skanse i Marienlysts Have, St. Magleby 1917. Dragør Lokalarkiv.

Tømmerupstillingen. Skanse i Marienlysts Have, St. Magleby 1917.

Foto: Dragør Lokalarkiv.


Tømmerupstillingen. Soldater klar til at affyre skud, St. Magleby. Dragør Lokalarkiv.

Tømmerupstillingen. Soldater klar til at affyre skud, St. Magleby.

Foto: Dragør Lokalarkiv.