Bernstorff BatteriBernstorff Batteri.


Bernstorff Batteri var magen til Gentofte Batteri og blev anlagt i 1888 på forkanten af et bakkedrag ca. 500 meter nord for Gentofte Sø og ca. 250 meter bag Brogårdsvejens bro over Fæstningskanalen, der på denne strækning også er benævnt Gentoftekanalen og Søndersø-kanalen. Batteriet var en del af det feltbefæstede anlæg syd for hele Nordre Oversvømmelse. Batteriet er beskyttet som fortidsminde.


Batteriet var et åbent, traveseret jordværk og havde et ca. 2 m højt og ca. 10 meter tykt brystværn, med bagvedliggende åbne briske hvor kanonerne var opstillet. På hver fløj fandtes en svær jordtravers samt en større travers for hver 2 Kanoner og mellem disse en mindre travers til dækning mod sprængstykker. Under højre fløjtravers var bygget et underjordisk ammunitionsmagasin.


Batteriet blev nedlagt i 1920.


Opgaver

Batteriet havde til opgave at beherske den foran liggende Del af Søndre Oversvømmelse mellem Gentofte Sø og Nordbanebroen, overgangene over denne samt det vest for Oversvømmelsen liggende Terrain.


Bestykning

Bestykningen bestod i 1911 af fire 9 cm. stålkanoner M1890, der i fredstid blev opbevaret på Tøjhuset,


Senere anvendelse

Efter nedlæggelsen blev batteriet solgt til Gentofte kommune. Ved anlæggelsen af Smakkegårdsvej blev vestre halvdel af batteriet jævnet med jorden. Senere udvidelser af vejen og udstykninger medførte at resten af batteriet blev fjernet. 

 

Det underjordiske ammunitionsmagasin eksisterer fortsat under en villahave,


Batteriet er i dag beskyttet som fortidsminde.Bernstorff Batteri. Nederst på kortudsnittet ses Gentofte batteri og lidt nordpå i højre side ses Bernstorff Batteri. Øverst ses Garderhøj fort og Ernelunds Stemmeværk. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

Bernstorff Batteri. Nederst på kortudsnittet ses Gentofte Batteri og lidt nordpå i højre side ses Bernstorff Batteri. Øverst ses Garderhøj fort og Ernelunds Stemmeværk.

Kilde: Uddrag af Generalstabens fortrolige kort, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.


Bernstorff Batteri. Tværsnit af krudtmagasin 1888. Rigsarkivet.

Bernstorff Batteri. Tegning med tværsnit af batteiet og krudtmagasinet fra 1888.

Kilde: Rigsarkivet.


Bernstorff Batteri. Foto af batteriet 1920. Hærens Foto.

Bernstorff Batteri. Foto af batteriet i 1920.

Foto: Hærens Foto.