Søborghus BatteriSøborghus Batteri


Søborghus Batteri var et armeringsbatteri, som først skulle etableres i en decideret krigssituation.


Batteriet skulle anlægges syd for Søborghus Bro og havde til opgave at give ild bag om Søborghus Kro mod nordvest i retning mod Vangede Batteri. Batteriet skulle derfor bestryge den nordligste del af Utterslev Mose ved indløbet fra Søndre Oversvømmelse og beherske fæstningsterrænet og Fæstningskanalen ved Søborghus Kro.


Batteriet skulle armeres med fire 4-punds riflede forladekanoner i feltlavet, der i fredstid blev opbevaret i Tøjhuset i København.


Søborghus Batteri. Kortudsnittet viser beliggenheden af armneringsbatteriet.

Kilde: Vestvolden og Nordfronten af Jesper Asmussen.


Søborghus Batteri. Midt på billedet ses Søborghus Kro og foran kroen ved rækværket ses fæstnings-broen over Fæstningskanalen. 

Foto: Gladsaxebilleder.