Jægersborg BatteriJægersborg Batteri


Jægersborg Batteri var et armeringsbatteri til beskyttelse af Søndre Oversvømmelse, som først skulle etableres i en decideret krigssituation.


Batteriet skulle anlægges nord for Hundesø og vest for Jægersborg Stemmeværk og havde til opgave at bestryge Fæstningsbroen ved Ermelunden.


Batteriet skulle armeres med en 53 mm hurtigskydende stålkanon i transportabelt pansertårn, som i fredstid blev opbevaret på Tøjhuset i København.


Jægersborg Batteri. Soldater fra sikringsstyrken ved et 53 mm transportabelt pansertårn.

Foto: Vestvolden og Nordfronten af Jesper Asmussen.