Ordrupkratbatterierne


Ordrupkratbatterierne


Ordrupkratafsnittet bestod af Vestre Ordrupkrat Batteri, Østre Ordrupkrat Batteri,Ordrupkrat Mitrailleuse Batteri samt et

Maskinrum i den sydligste del af Ordrup krat.


Ordrupkrat Mitrailleuse Batteri erstattede Dæmningsbatteri III, da dette blev nedlagt i 1910 i forbindelse med opførelsen af Klampenborg Galopbane.


Vestre Ordrupkrat Batteri

Vestre Ordrupkrat Batteri blev opført i 1887 som flankeringsforsvar for den nordre Oversvømmelses dæmninger,og var gravet ned i skråningen bag Dæmning II.


Batteriet havde til opgave at foretage flankerende beskydning af Dæmning I og Bassin II samt af Bassin III og Dæmning III. Batteriet var i realiteten en dobbeltkaponiere svarende til batterierne på Vestvolden, men betydelig større og tungere armeret. En del af de indsamlede midler fra forsvarsindsamlingerne i 1912 og 1913 blev benyttet til at udbygge batteriet med to vinger, der hver kom til at indeholde en projektør, der kunne belyse skudfeltet.


Hovedarmeringen udgjordes af to 75 mm hurtigskydende stålkanoner M1889 i kaponiereaffutage og to 47 mm hurtigskydende stålkanoner M1887 i kaponiereaffutage, der primært skulle bruges til nærforsvar.


Bemandingen var i henhold til bemandingsplanen af 1900, en mobiliseringsstyrke på 1 underofficer og 10 menige,


Batteriet blev nedlagt i 1920.Østre Ordrupkrat Batteri

Østre Ordrupkrat batteri blev opført i 1887 som flankeringsforsvar for Den nordre Oversvømmelses dæmninger I til IV, og var gravet ned i skråningen bag Dæmning III.


Batteriet havde til opgave at flankere Dæmning II og Bassin III samt Bassin IV og Dæmning IV. Batteriet var i realiteten en dobbeltkaponiere svarende til batterierne på Vestvolden, men tungere armeret. En del af de indsamlede midler fra forsvarsindsamlingerne i 1912 og 1913 blev benyttet til at udbygge batteriet med to vinger, der hver kom til at indeholde en projektør, der kunne belyse skudfeltet.


Hovedarmeringen udgjordes af to 75 mm hurtigskydende stålkanoner M1889 i kaponiereaffutage og to 47 mm hurtigskydende stålkanoner M1887 i kaponiereaffutage, der primært skulle bruges til nærforsvar.


Bemandingen var i henhold til bemandingsplanen af 1900, en mobiliseringsstyrke på 1 underofficer og 10 menige,


Batteriet blev nedlagt i 1920.


Ordrupkrat Mitrailleuse Batteri

Mellem Østre og Vestre Ordrupkrat Batteri lå to betonstøbte maskingeværstillinger til forstærkning af de skyttegrave, der forbandt batterierne.


Mitrailleusebatteriet blev opført højt oppe på brinken af Bassin III-IV og erstattede dæmningsbatteri III, der blev fjernet i forbindelse med at Klampenborg Galopbane blev anlagt i 1908-1910.


Batteriet havde til opgave at forhindre en fjende i at krydse bassin III og IV,hvor vandstanden ville blive lavest ved oversvømmelsens etablering.


Bevæbningen udgjordes af to 8 mm 2-løbede mitrailleuser M1889 i feltlavet.


Maskinrum i den sydligste del af Ordrup krat

I den sydligste del af Ordrup krat blev en del af de indsamlede midler fra forsvarsindsamlingerne i 1912 og 1913 benyttet til at opføre et maskinrum med en motor og tilhørende generator.


Maskinrummet skulle levere strøm til de fire projektører i Vester og Østre Ordrupkrat batterierne samt til projektørerne i skyttegravs-systemet langs dele af sydsiden af Nordre Oversvømmelse.


Dæmningsbatterierne, Vestre Ordrupkrat Batteri ved Dæmning II 1920 - Hærens Arkiv

Dæmningsbatterierne Vestre Ordrupkrat Batteri ved Dæmning II 1920.

Foto: Hærens Arkiv.


Dæmningsbatterierne. Østre Ordrupkratbatteri ved Galopbanen 1920. Hærens Arkiv

Dæmningsbatterierne. Østre Ordrupkrat Batteri ved Galopbanen 1920.

Foto: Hærens Arkiv.


Dæmningsbatterierne, Mitrailleusebatteriet i Ordrupkrat 1920. Hærens Arkiv

Dæmningsbatterierne, Mitrailleusebatteriet i Ordrupkrat 1920.

Foto: Hærens Arkiv.


Dæmningsbatterierne. Mitrailleusebatteriet mellem Vestre og Østre Ordrupkrat Batteri Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte kommune.

Dæmningsbatterierne. Mitrailleusebatteriet mellem Vestre og Østre Ordrupkrat Batteri.

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte kommune.


Dæmningsbatterierne. I den sydligste del af Ordup Krat ligger maskinrummet, der leverede strøm til Ordrup Kratbatterierne. Maskinrummet ligger ved indkørslen til Ordrupgårdsamlingen.

Foto: Dines Bogø, 2004.