Hovmarksværket og Dæmningsbatteri IHovmarksstillingen og Dæmningsbatteri I


Hovmarksstillingen var en feltbefæstet stilling, der skulle beskytte oversvømmelsesområdet ved Dæmning I. Stillingen blev opført over flere år, idet de to betonanlæg blev opført som øvelsesarbejder for Ingeniørkorpset i 1912 og 1913, mens armeringsarbejderne først blev udført i 1914 efter udbruddet af 1. verdenskrig. De bevarede rester er beskyttet som fortidsminde.


Stillingen lå syd for Dæmning 1 og bestod af to betonanlæg, dels Hovmarksværket, der var et lukket betonanlæg med skydeskår til rekylgeværer og projektørskår til belysning ned over dæmningen, dels Dæmningsbatteri I, der var et åbent rekylgeværbatteri, der kunne skyde frontalt hen over dæmningens krone.


De to betonanlæg blev opført som øvelsesarbejder på en privat grund og blev på grund af ejerens vejvilje ikke efterfølgende fjernet da øvelsen var forbi. Derfor kunne de umiddelbart indgå i armeringsarbejdene for Nordre Oversvømmelse i august 1914.


Der blev tillige etableret et skyttegravsanlæg med tilhørende pigtrådsspærringer på den nordlige del af dæmning I samt pigtrådshegn, der dækkede det meste af dæmningskronen.


Langs kanterne på bassin i og II blev der anlagt skyttegrave og pigtrådsspærringer, 


Stillingens hovedopgave var at hindre en fjendtlig overgang ved dæmning I


Stillingen blev nedlagt i 1919 hvorefter skyttegrave og pigtrådshegn blev sløjfet,


Senere blev området udstykket og det åbne maskingeværbatteri forsvandt i forbindelse med opførelse af en villa. Hovmarksværket forblev urørt, indtil der blev opført en villa oven på det og betonanlægget anvendt som kælder.


Det bevarede anlæg er beskyttet som fortidsminde.


Dæmningsbatterierne. Hovmarksværket 1950. Tom Wismanns arkiv.

Dæmningsbatterierne. Hovmarksværket i 1950.

Foto: Tom Wismanns arkiv.