Dæmningsbatteri IVDæmningsbatteri IV


Dæmningsbatteri IV blev anlagt i 1888 og lå syd for dæmning iV og bestod af to betonbriske til to 53 mm hurtigskydende stålkanoner M1889 i panserlavet.


Batteriet havde til opgave at foretage frontal beskydning af Dæmning IV, mens dæmningen var under flankerende beskydning fra Østre Ordrupkrat Batteri.


Batteriet blev nedlagt i 1920.


Dæmningsbatterierne, Feltbefæstning syd for Bassin 3-4 ved Galopbanen 1914. Det Kongelige Bibliotek.

Dæmningsbatterierne, Feltbefæstning syd for Bassin 3-4 ved Galopbanen 1914.

Foto: Det Kongelige Bibliotek.