Dæmningsbatteri IIIDæmningsbatteri III


Dæmningsbatteriet blev anlagt i 1888 og lå foran Østre Ordrupkrat Batteri på den sydligste del af dæmning III.


Batteriet bestod af to betonbriske til 8 mm 2-tløbede mitrailleuser M1889 og havde til opgave at foretage frontal beskydning af Dæmning IV og hindre en fjendtligt krydsning af bassin II/IV, hvor bassinet er relativ smalt, hvor det ville være muligt for en fjende at trænge over bassinet.


Dæmningsbatteri III blev nedlagt og fjernet i forbindelse med anlæg af Klampenborg Galopbane. Galopbanekonsortiet betalte for opførelsen af Ordrupkrat Mitrailleuse Batteri, som lå på brinken af Bassin III-IV i den nordlige skovkant af Ordrup Krat lidt øst for Østre Ordrupkrat Batteri.Dæmningsbatteri III. Kortudsnit. Batteriet lå foran Østre Ordrupkrat Batteri på den sydligste del af dæmning III.

Kilde: Udsnit af Generalstabens Fortolige kort, Lyngbybogen 2003.