GrønsundstillingenGrønsundstillingen


I henhold til Forsvarsloven af 1909 skulle sjællands kyster sikres. Til sikring af de sydsjællandske kyster var det planlagt at bygge 5 værker til beherskelse af Smålandsfarvandet og Grønsund med Masnedøfortet som den centrale del, med den officielle betegnelse  "Smaalandsfarvands- og Grønsundstillingen.


Derudover skulle der mod øst placeres batterier ved Borgsted og Hårbølle på den vestlige del af Møn, Grønsundstillingen, samt mod vest et fort på Vejrø og et batteri på Helholm.


De planlagte anlæg, Vejrø Fort og Helholm Batteri, blev aldrig opført ligesom en planlagt flådebase ved Masnedsund og Masnedø heller  aldrig blev ført ud i livet, da forsinkelser og fordyrelser på de øvrige stillinger opbrugte de bevilgede midler. Et meget ønsket batteri på Knudshoved Odde nåede aldrig med i lovens tekst.Hårbølle Batteri

Hårbølle Batteri blev opført i perioden 1914-1915 og indgik i Grønsundstillingen, der bestod af Hårbølle Batteri og Borgsted Batteri. Opførelsesudgifterne for begge anlæg var budgetteret til i alt 440.000 kr.


Batteriet var et åbent firkantet jordværk med betonbriske.Den midterste betonbrisk er senere fjernet og erstattet med et ekstra magasinrum. Der er på et senere tidspunkt støbt to runde betonbriske i batteriet,


Batteriet havde til opgave at bestryge minefeltet, der skulle spærre Grønsund mod indtrængning fra syd.


Bestykningen udgjorde tre stk. 75 mm hurtigskydende stålkanoner M1913 opstillet på betonbriske og en skudvidde 8000 meter. Til natkamp rådede batteriet over en 150 cm. projektør med egen generator. Herudover rådede batteriet over otte stk 8 mm rekylgeværer M1903 og to afstandsmålere.


Bemandingen udgjorde 58 mand.


Det nedlagte batteri blev i 2001 købt af Storstrøms Amt til anvendelse af overvintringssted for flagermus.Borgsted Batteri

Borgsted Batteri blev opført i 1917 og indgik i Grønsundstillingen, der bestod af Hårbølle Batteri og Borgsted Batteri. Opførelsesudgifterne for begge anlæg var budgetteret til i alt 440.000 kr.


Batteriet havde til opgave at bestryge minefeltet, der skulle spærre Grønsund mod indtrængning fra syd.


Bestykningen bestod af to stk. 120 mm kanoner med en skudvidde på 9.800 meter, to stk. 75 mm. hurtigskydende stålkanoner opstillet på betonbriske samt 11 stk. 8 mm rekylgevær M/1903. Herudover rådede batteriet over en 90 cm projektør med egen generator samt to afstands-målere.


Batteriet var bemandet med 59 mand.

Borgsted Batteri blev nedlagt sammen med Stevnsfortet i 2000 og blev solgt i 2003 og er i dag i privat eje.Kortudsnittet viser de planlagte værker på de sydsjøllandske kyster. Grønsundstillingen lå på den vestlige del af Møn og bestod af Hårbølle Batteri og Borgested Batteri.

Kilde: Udsnit af kort af A.N. Hvidt.


Hårbølle Batteri. Forsvarets Biblioteksarkiv.

Hårbølle Batteri. Foto:

Forsvarets Biblioteksarkiv.


Hårbølle Batteri, set fra luften 1950. Forsvarets Biblioteksarkiv.

Hårbølle Batteri. Batteriet set fra luften 1950.

Foto: Forsvarets Biblioteksarkiv.


Borgsted Batteri, set fra luften 1950. Forsvarets Biblioteksarkiv.

Borgsted Batteri, Batteriet set fra luften 1950.

Foto: Forsvarets Biblioteksarkiv.


Borgsted Batteri. Belægningsbygninger. Forsvarets Biblioteks Arkiv.

Borgsted Batteri. Belægningsbygninger.

Foto: Forsvarets Biblioteks Arkiv.