Kystfortet MasnedøfortKystfortet Masnedøfortet


Masnedøfortet blev i årene 1912 til 1915 opført på vestsiden af Masnedø, som er beliggende i Storstrømmen mellem Sjælland og Falster. Anlægsprisen var budgetteret til 750.000 kr. 


Fortet er konstrueret som en ligebenet trekant, der består af fortlegemet med fortkærnen, som udgøres af en betonstøbt, skudsikker og delvis toetagers kasematbygning. Fortet er omgivet af ca. 10 meter brede, tørre grave, hvoraf de to facegrave kunne beskydes fra en saillantkaponiere, der var placeret i forttrekantens toppunkt. Denne kaponiere stod i forbindelse med fortkærnen via en nedgravet, underjordisk poterne. Strubegraven, som er 8-10 meter dyb, kunne beskydes fra strubekaponieren. På fortdækket var der etableret fodfolksbanket og brystværn med front mod land.


Fortet havde til opgave at beskytte forbindelsen mellem Falster og Sjælland, at hindre fjendtlige styrker i at krydse Storstrømmen, at hindre fjendtlige flådestyrker i at trænge ind i Storstrømmen fra Grønsund, at støtte egne styrker i kamp og at beskytte jernbaneknudepunktet Vordingborg/Madsnedsund.


Bestykningen af Masnedøfortet bestod af to 15 cm og fire 120 mm kanoner, to 120 mm haubitzer, fire 37 mm revolverkanoner, tolv 8 mm rekylgeværer samt en 150 cm og to 90 cm projektører. Derudover havde fortet en 125 mm invertafstandsmåler samt to depresion-afstandsmålere.


Fra kommandohejsningen i 1915 og indtil 1923 var fortet fast bemandet med 225 mand, derefter var anlægget kun lejlighedsvis bemandet.


Masnedøfortet under og efter 2. verdenskrig

Den 9. april 1940 blev der nedkastet en styrke på ca. 80 tyske faldskærmssoldater, der støttet af jæger- og bombefly havde til opgave at indtage Masnedøfortet. Overfor denne styrke stod tre mand; den civile ansatte fortmester samt to ubevæbnede værnepligtige vedligeholdelsesfolk. Den tyske værnemagt anvendte fortet indtil 8. maj 1945, hvorefter fortet og omkringliggende areal blev anvendt til opsamlingssted for tysk krigsmateriel til august 1945.


Fortet blev herefter anvendt til søobservation samt flygtninge- og fangelejr indtil 1947. I 1948 blev fortet delvist ombygget til at fungere som minedepot- og værksted. 


I 1952 blev fortet officielt derangeret til minedepot, der blev nedlagt i 1973, hvorefter Masnedøfortet blev overdraget til Vordingborg kommune. I 1988 blev fortet imidlertid solgt til SEAS, men tilbagekøbt af kommunen i 1994 for 1 kr.
Masnedøfortet, grundplan. www.vestvolden.info.

Masnedøfortet. Tegning med fortets grundplan.

Kilde: www.vestvolden.info.


Masnedøfortet set fra nord 1958. Flyvevåbenets Billedarkiv.

Masnedøfortet. Fortet set fra nord 1958.

Foto: Flyvevåbenets Billedarkiv.


Masnedøfortet, strubekaponiere og hovedindgang. www.masnedoefort.dk.

Masnedøfortet. Strubekaponiere og hovedindgang.

Foto: www.masnedoefort.dk.


Masnedøfortet, Strubekaponiere og hovedindgang. www.masnedoefort.dk.

Masnedøfortet, Strubekaponiere og hovedindgang.

Foto: www.masnedoefort.dk.