Kystbatteriet LynæsfortKystbatteriet Lynæsfort


Lynæsfort blev bygget 1914-16 syd for Hundested ved det sydvestlige hjørne af Halsnæs ca. 50 m fra kystlinjen og hejste kommando den 16. maj 1916.


Fortet havde til opgave at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb og at hindre fjendtlige enheders indsejling i Isefjorden og Roskilde
Fjord.


Fortet har et firkantet grundrids og består af en fortkærne omgivet af en våd grav. Fortkærnen er bygget op omkring en fortgård, der på vestsiden har en kasematbygning med overliggende åben skytsetage, og på nord- og østsiden har høje volde med betonstøbte rekylgeværstillinger.


Fortgraven kan flankeres fra to betonkaponierer, der er bygget på fortkærnens nordøstre og sydvestre hjørne. Skytset var opstillet på betonbriske med hovedskudretning fra nordvest til sydøst.


Bestykningen bestod i 1918 af to 120 mm og fire 75 mm kanoner samt fireogtyve 8 mm rekylgeværer.


Bemandingen bestod af 200 kystartillerister, der for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.


Fra 1949 til 1960 blev fortet benyttet som skolefort for Kyst-befæstningen, og i 1962 overgik det til at være kursusinstitution for Forsvaret.


I perioden 2000-2003 blev fortet anvendt som asylcenter og i 2006 blev fortet solgt af staten til privat investor for 14 mio. kr. til boligformål m.m.

  


Kystbatteriet Lynæsfort. Batteri og strube-kaserne set fra syd 1930.

Foto: Tøjhusmuseet.


Kystbatteriet Lynæsfort. Foto af fortet i 1941-42.

Foto: Arkiv.dk.