Udflugter for medlemmerneUdflugter for foreningens medlemmer


I årene 2008 til 2013 var der arrangeret en række udflugter, i det fleste tilfælde sammen med ”Fæstningskanalens Venner”.


Der var gennem årene et faldende antal tilmeldinger til udflugterne og ved den sidste udflugt i 2013 var der kun ganske få deltagere, hvorfor Bestyrelsen i ”Fortunfortets Venner” ophørte med at arrangere disse udflugter, idet medlemmerne altid kunne komme med forslag til nye udflugtsmål, idet Bestyrelsen så gerne ville medvirke til at arrangere udflugten.


Besøg i kaponieren på Lyngbyfortet den 1. september 2008

Kaponieren ligger i spidsen af Lyngbyfortets fortlegeme og ejes nu af en privat grundejer på Glaciset, der var så venlig at åbne kaponieren, så vi kunne komme ind og se den indvendigt. Det var meget spændende at se kaponieren indefra.


Udflugt til Gladsaxefortet den 1. august 2009

Hjemmeværnet, kompagni Hjortespring, har dagligt til huse i den ene halvdel af Gladsaxefortet, der blev renoveret af Gladsaxe kommune i 1980’erne.


Hjemmeværnets historiker, som til dagligt arbejder på Tøjhusmuseet, og har stor viden om forter og kanonstillinger på Nordfronten, forestod rundvisningen i fortet og fortalte om fortets historie og om hjemmeværnet i dag. En rigtig interessant tur til Gladsaxefortet.


Udflugt til Stevnsfortet, den 1. september 2009

Guiden fra Stevs Fortet fortalte levende om Stevnsfort, om Den Kolde Krig og de mange underjordiske gange, om kanoner og missiler, om kalken og om dinosaurernes uddøen. Temperaturen i den underjordiske gange er ca. 12 grader.


Over jorden var der et væld af oplevelser, hvor vi bl.a. så på missiler, kanoner, kampvogne, en frontlinie og ikke mindst den dejlige natur. Udflugten sluttede med kaffe på restaurant Bøgeskoven.


Udflugt til Holmen, den 1. maj 2010

I over 300 år var Holmen lukket for offentligheden og var Den Danske Flådes base. Orlogsværftet var landets største arbejdsplads, hvor flådens orlogsskibe blev bygget og vedligeholdt.


Rundvisningen blev foretaget af to omvisere fra Orlogsmuseet, hvor vi kom vidt omkring Holmen og hørte Holmens historie og arbejdsliv.


Der blev bl.a. fortalt om Slaget på Reden og kanonbåds-krigene, og som noget særligt var der mulighed for at komme op i den særprægede mastekran fra 1700-tallet, samt til at se komme ombord på ubåden Sælen og torpedobåden Sehested.


Vejret var desværre ikke med os, men det var en super fin udflugt trods regnvejret.


Udflugt til Dæmning II, den 1. juni 2010

Som led i revitaliseringen af Københavns nyere Befæstning, blev  oversvømmelsesanlæggets Dæmning II var blev frigravet. 


Derfor var der arrangeret en tur til Dæmning II, hvor vi så den frigravede dæmning og fik fortalt om oversvømmelsesanlæggets opbygning og funktionen af dæmninger, overløb mv.


Udflugt til Lyngby Fort, den 1. april 2011

Lyngbyfortet blev opført i perioden 1887-1892, og var et af de største og kraftigst armerede forter i Københavns nyere Befæstning.


Ved rundvisningen på fortet var vi rundt i det kæmpestore og våde fort, både i nederste etage og oppe i skytsetagen. Vi var også en tur gennem porternen og ud til kaponieren i fortets spids.


Udflugt til Kastellet, den 1. maj 2011

En guide fra Kastellets Venner fortalte levende om kastellets historie.


Vi så hvordan soldaterne boede i midten af 1700 årene, følte gyset i Krudttårnet, der blev anvendt som fængsel i starten af 1800 tallet.


Vi besøgte også den gamle arrest fra 1725, og så cellen hvor Struensee var fængslet i 1772.


Kastelskirken, og dens historie, indgik også rundvisningen.


Tur langs Dyrehavestillingen, den 1. november 2011

Vi startede turen ved indgangen til Dyrehaven ved Trepilelågen.

 

Turen gik langs Dyrehavestillingen fra Taarbækfortet, forbi den Slesvigske Sten og Præstesletteskansen.


Turen sluttede ved Indelukke Batteri.


Udflugt til Trekroner, den 1. juni 2012

Vi mødtes i Nyhavn ved Ankeret hvorfra vi tog ”Vandbussen” til søfortet Trekroner.


Søfortet blev efter en lettere restaurering genåbnet d. 14. maj 2011 som et såkaldt oplevelsescenter.


I kasematbygningerne på Trekroner var der mulighed for at se forskellige udstillinger, se en film om Slaget på Reden og ikke mindst se og høre om livet på Trekroner i forskellige tidsperioder.


Mange af deltagerne på udflugten sluttede med et tur omkring Caféen på Trekroner, hvor der kunne købes forfriskninger.

 

Udflugt til Vestvolden, den 1. juni 2013

Vi mødtes Artillerimagasinet og fik vist et interessant diasshow om Vestvoldens historie.


Guiden fra ”Projekt Vestvolden” viste os rundt på Rødovres del af Vestvolden, en gåtur på ca. 1,5 km.


Den spændende rundvisning sluttede med kaffe og kage i Artillerimagasinet.

 


Fortunfortet. Udflugt til Gladsaxefortet den 1. august 2009.

Foto: Nete Munk Nielsen.


Fortunfortet. Udflugt til Stevnsfortet den 1. september 2009.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Udflugt til Holmen den 1. maj 2010 i øsende regnvejr.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Udflugt til Lyngbyfortet den 1. april 2011. Fortets facade var på daværende tidspunkt desværre skæmmet af grafitti.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Udflugt til Kastellet den 1. maj 2011.

Foto: Ole Bruun Nielsen


Fortunfortet. Udflugt til søfortet Trekroner den 1. juni 2012. Der slappes af med forfriskninger inden turen gik tilbage til Nyhavn.

Foto: Ole Bruun Nielsen.