InformationsfoldereInformationsfoldere om Fortunfortet og Københavns nyere Befæstning


Der har helt tilbage fra årtidsindskiftet været udarbejdet forskellige informationsfoldere om Fortunfortet, der kan ses i højre del af skærmen.


Ved at klikke på den ønskede informationsfolder åbnes dokumentet med informationsfolderen.


Her er lidt nærmere information om de enkelte informationsfoldere:


I 1999 udarbejdede Fortunfortgruppen og Lyngby-Taarbæk kommunes Tekniske Forvaltning informationsfolderen; "FORTUN FORT". Denne informationsfolder blev opdateret og genoptrykt i 2002.


I 2002 udarbejdede Byhistorisk Samling i Lyngby-Taarbæk kommune informationsfolderen; "Fæstningskanalen - Lyngby Fort - Fortun Fort".


I 2002 udarbejdede Lyngby-Taarbæk kommunens Ejendomskontor informationsfolderen; "Kgs. Lyngby - En del af Københavns befæstning", der blev opdateret og genoptrykt i 2003.


I 2002 udarbejdede en arbejdsgruppe under Skov- og Naturstyrelsen en fælles plakat til Befæstningsdagen.


I 2003 udarbejdede Københavns Amt pjecen; "Københavns nyere Befæstning 1858-1920. Pjecen blev i september 2011 genoptrykt af Lyngby-Taarbæk kommune, Ejendomskontoret.


I 2004 opsatte Fortunfortgruppen en informationstavle foran fortet ved indgangen til fortet fra Fortunfortvej og en informationstavle ved indgangen til fortet fra Dyrehavegårdsvej. Teksten til informationstavlen blev udfærdiget i samarbejde mellem Fortunfortgruppen og Byhistorisk Samling i Lyngby-Taarbæk kommune.


I 2004 udarbejdede Lyngby-Taarbæk kommunes Ejendomskontor og Fortunfortgruppen i fællesskab en informationsfolder vedr. Renoveringsarbejder på Fortunfortet.


I 2005 udarbejdede Lyngby-Taarbæk kommunes Ejendomskontor og Fortunfortgruppen i fællesskab informtionsfolderen; Fortunfortet Videreførelse af renoveringen, der blev opdateret og genoptrykt i 2006.


I 2007 udarbejdede Lyngby-Taarbæk kommunes Ejendomskontor og Fortunfortets Venner i fællesskab en ny informationsfolder om renoveringsarbejder på Fortunfortet; Fortunfortet Videreførelse af renoveringen.


I 2007 udarbejdede Fortunfortets Venner en helt ny informationsfolder om Fortunfortet, der siden da er blevet opdateret og genoptrykt hvert  år.


Tømrermester Edward Jensen, der er erhvervsmedlem af Fortunfortets Venner, fremstillede og donerede i 2010 to brochurekasser til informationsfoldere til Fortunfortet. Bruchurekasserne blev monteret på de to stolper med informationstavler ved indgangene til Fortunfortet fra Fortunfortvej og Dyrehavegårdsvej.


Bruchurekasserne har siden 2007 altid været fyldt op med informationsfoldere, så besøgende til Fortunfortet eller forbipasserende på vej ind i Dyrehaven kan tage en informationsfolder med sig.


I 2018 blev informationsfolderen om Fortunfortet oversat til engelsk.


I 2018 blev informationstavlen opdateret og oversat til engelsk, så oplysningerne på informationstavlen både er på dansk og engelsk.


I 2020 er informationsfolderen om Fortunfortet på dansk blevet opdateret og genoptrykt.Fortunfortet. Informationsfolderen "FORTUN FORT" fra 1999, opdateret og genoptrykt i 2002.


Fortunfortet. Informationsfolderen "Kgs. Lyngby - en del af Københavns befæstning" fra 2002, opdateret i 2003.


Fortunfortet. Københavns Amts pjece: "Københavns nyere Befæstning 1858-1920", fra 2003.


Fortunfortet. Informationsfolderen "Renoveringsarbejder på Fortunfortet" fra 2004.


Fortunfortet. Informationsfolderen: "Fortunfortet - Videre-førelse af renoveringen", opdateret i 2006.


Fortunfortet. Den første udgave af informationsfolderen om Fortunfortet fra 2007. Folderen er siden blevet opdateret hvert år, senest i 2020.


Fortunfortet. Informationsfolder med dansk tekst fra januar 2021.


Fortunfortet. Informationsfolderen "Fæstningskanalen -  Lyngbyfort - Fortunfort" fra 2002.


Fortunfortet. Fælles plakat for Befæstnings-dagen fra 2002.


Fortunfortet. Den første udgave af informations-tavlen ved Fortunfortet fra 2004.


Fortunfortet. Informationsfolderen: "Fortunfortet Videreførelse af renoveringen" fra 2005.


Fortunfortet. Ny informationsfolder: "Fortunfortet - Videre-førelse af renove-ringen" fra 2007.


Fortunfortet. Informationstavlen og brochurekassen ved indgangen til fortunfortet fra Fortunfortvej i 2018.


Fortunfortet. Information-stavle ved indgangene til fortet med dansk og engelsk tekst fra 2018


Fortunfortet. Informationsfolder med engelsk tekst fra 2018.