Tilstandsrapporter, plejeplaner mv.


Tilstandsrapporter og plejeplaner m.v. for Fortunfortet


Der er gennem årene udarbejdet en række tilstandsrapporter, plejeplaner m.v. for Fortunfortet.


Det startede i 1998, hvor Grundejerforeningen for Fortunen og Omegn og Rambøll i fællesskab foretog en tilstandsregistrering af betonkasematten på Fortunfortet. Rapporten incl. billeder fra tilstandregistreringen forelå i april 1998 og kan ses her eller ved at klikke på billedet af rapporten til højre.


I 2002 fik Københavns Amt udarbejdet en Renoverings- og plejeplan for Fortunfortets fæstningsanlæg. Planen forelå i marts 2002 og kan ses her

eller ved at klikke på billedet af rapporten til højre.


I 2005 fik Lyngby-Taarbæk kommune udarbejdet en plan for videreførelse af den påbegyndte renovering af Fortunfortets fæstningsanlæg. Planen forelå i marts 2005 og kan ses her eller ved at klikke på billedet af rapporten til højre.Som opfølgning på planen fra marts 2005, foretog kommunen i september og oktober måned 2006 en række renoveringsarbejder på Fortunfortets fæstningsanlæg, herunder frigravning af jordrampen og frilægning af en del af escarpemuren i fortets sydvestlige ende. I forbindelse med disse arbejder blev fortets østlige afvandingsbrønd afdækket og den oprindelige stenprængkappe langs betonkasemattens strubekaserne blev også frigravet. Arbejderne blev foretaget med tilsyn fra Kroppedal Museum. Rapporten fra Kroppedal Museum i forbindelse med tilsynet med arbejderne kan ses her eller ved at klikke på billedet af rapporten til højre.


I 2010 bestilte Lyngby-Taarbæk kommune Rambøll til et foretage en ny tilstandsregistrering af betonkasematten på Lyngbyfortet og Fortunfortet samt udarbejde en renoveringsplan for begge forter. Tilstandsrapporten og renoveringsplanen for Fortunfortet forelå i november 2011 og kan ses her eller ved at klikke på billedet af rapporten til højre.I 2014 bestilte kommunen COWI til at foretage en Foranlayse vedrørende grundsikringsarbejder på betonkasematten for både Lyngbyfortet og Fortunfortet. Rapporten blev prismæssigt opdateret i 2017 og kan ses her

eller ved at klikke på billedet af rapporten til højre.Rapporterne fra Rambøll og COWI er blevet anvendt i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelsen, som blev udarbejdet til brug for ansøgninger til private fonde om støtte til gennemførelse af en række grundsikrings- og renoveringsarbejder på Fortunfortet. Projektbeskrivelsen kan ses her eller ved at klikke på billedet af projektbeskrivelsen til højre.
Renoverings- og plejeplan marts 2002.

Tilstandsrapport for Fortunfortet april 1998.

Videreførelse af renoveringen marts 2005.

Tilstandsrapport og renoverinplan for Fortunfortet 2011.


Projektbeskrivelse: Bevar Fortunfortet som et nationalt kulturhistorisk oplevelses- og læringscenter. 


Tilsyn med reno-veringsarbejder på Fortunfortet 2006.


Foranalyse vedr. grundsikrings-arbejder på Fortunfortet 2017.