Renoveringsprojekt 2021-2022Renoveringsprojekt 2021-2022 på Fortunfortet


"Fortunfortets Venner" udarbejdede sammen med Lyngby-Taarbæk kommune  i 2016 en propjektbeskrivelse for et renoveringsprojekt omfattende en række påtrængte grundsikrings- og renoveringsarbejder på Fortunfortet. Se projektebeskrivelsen her.


Via bevillinger fra henholdsvis Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Lyngby-Taarbæk kommune udføres  i 2021-2022 en del af arbejderne i projektbeskrivelsen fra 2016. 


Arbejderne omfatter bla. støbning af et nyt vandtæt betontagdæk, renovering af samtlige ventilationskanaler samt kalkning af minimum 100 m2 rum inde i fortet, med en samlet budget på 5.950.000 kr. incl. moms.


For at skaffe et samlet overblik over arbejderne som skal udføres, har "Fortunfortets Venner" udarbejdet en overordnet projektbeskrivelse for renoveringsprojekt 2021-2022, som indeholder alle de arbejder på fortet, som udføres i henhold til forudsætningerne for bevillingen fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Læs mere om de enkelte arbejder her.


Første fase i renoveringsprojektet er at indgå en aftale med en ekstern rådgivningsvirksomhed som skal forestå gennemførelsen af projektet, herunder projektering af arbejderne, indhentning af myndighedsgodkendelse, udbud af entreprenørarbejderne samt tilsynet med disse.


Rådgivningsopgaven har været i udbud og COWI er blevet valgt som totalrådgiver på renoveringsarbejderne på Fortunfortet.


COWI er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om mulighederne for at gennemføre de planlagte renoveringsarbejder. Selve ansøgningen forventes sendt til Slots- og Kulturstyrelsen medio oktober 2021.Fortunfortet. Udsnit af det ødelagte betontagdæk med store felter af ukrudt og forvitret beton.

Foto: Ole Bruun Nielsen.