Renovering


Renoveringsprojekt for Fortunfortet


Lyngby-Taarbæk kommune og Fortunfortets Venner har indgået et partnerskab, der for tiden søger private fonde om penge til finansiering af grundsikrings- og renoveringsprojektet for Fortunfortet. Partnerskabet har pt. modtaget et støttetilsagn på 3.000.000 kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.


Slots- og Kulturstyrelsen har i sommeren 2017 givet sin forhåndsgodkendelse af arbejderne i renoveringsprojektet og fundet projektet for at være støtteværdigt. Se Slots- og Kulturstyrelsens forhåndsgodkendelse her.


Bestyrelsen ansøger sammen kommunen andre fonde om tilskud til projektet, men pt. uden held. Arbejdet med at udsende ansøgninger til fonde fortsætter.


Kommunen har i 2016 udført et nystøbning af betontagrenden på Fortunfortet og har i 2017 udført en renovering af fadacen omkring hovedportet på fortet. De to arbejdet er delprojekter i det samlede renoveringsprojekt for fortet. 


D. 21. juni 2018 oprandt dagen, hvor fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone blev monteret på facaden over hovedporten på Fortunfortet. Fortunfortet. Forsiden af projektbeskrivelsen for grundsikrings- og renoveringsarbejder på Fortunfortet. Klik på billedet for at åbne projektbeskrivelsen.