Landmålertårnet på Fortunfortet

Landmålertårnet på toppen af Fortunfortet


I mange år stod der på toppen af Fortunfortet et 7 meter højt landmålertårn.


Det vides ikke hvornår landmålertårnet blev opført, men i 1936 indgik den daværende ejer af fortet, Københavns kommune og ”Den Polytekniske Læreanstalts Landmålerafdeling”, en lejekontrakt for tårnet med en årlig afgift på 10 kr.


I 1969 ses landmålertårnet at være nedrevet og kun 6-7 betonfundamenter står tilbage. Tårnet er formentlig nedrevet som følge af tårnets faldefærdige tilstand.


”Den Polytekniske Læreanstalts Landmålerafdeling” oplyser på daværende tidspunkt, at man ønsker at fortsætte med lejebetalingen idet der arbejdes på at skaffe de nødvendige ca. 20.000 kr. til opførelse af et nyt landmålertårn.


Lejebetalingen ophører i 1982, uden at betonfundamenterne fjernes. Betonfundamenterne kan derfor fortsat ses på toppen af Fortunfortet.


Fortunfortet. Landmålertårnet på toppen af Fortunfortet, set mod nord fra Fortunfortvej. Lyngbybogen 2007.

Fortunfortet. Landmålertårnet på toppen af Fortunfortet, set mod nord fra Fortunfortvej.

Foto: Lyngbybogen 2007.


Fortunfortet. Resterne af betonfundementerne fra landmålertårnet, der stod på toppen af Fortunfortet.

Fortunfortet. Resterne af betonfundementerne fra landmålertårnet, der stod på toppen af Fortunfortet.

Foto: Ole Bruun Nielsen