Sydfronten

Sydfronten (Sydamagerstillingen) 


Christianshavns Vold

Københavns Bastionære Befæstning blev anlagt fra 1600-tallet og blev løbende udbygget indtil 1870, men var på dette tidspunkt håbløst forældet. Mellem 1886 og 1894 blev der anlagt moderne befæstningsanlæg nord og vest for København, men der blev ikke gjort noget for at modernisere og forstærke befæstningen fra den helt utids-svarende Christianshavns Vold. København var derfor indtil udbruddet af 1. verdenskrig kun beskyttet af Christianshavns Vold mod angreb fra Amager-siden.

 

Efter udbruddet af 1. verdenskrig i 1914 gik det indkaldte mandskab fra sikringsstyrken i gang store armeringsarbejder på midtamager (Tømmerupstillingen) og senere på sydamager (Sydamagerstillingen).

 

Christianhavns Vold blev ved Lov af 1909 nedlagt som befæstning med virkning fra tidspunktet, hvor der var etableret en befæstning af Amagers sydkyst. Trods alvorlige protester fra Københavns Kommandant blev Christianshavns voldanlæg herefter nedlagt.

 

Tømmerupstillingen

Tømmerupstillingen blev opført umiddelbart efter udbruddet af 1. verdenskrig og var en befæstet linje tværs overamager med flere batterier. Stillingen stod færdig i slutningen af 1915 med artilleri, skyttegrave og pigtråd, med en bemanding på ca. 2.000 mand.

 

Sydamagerstillingen

Det stod dog snart klart, at en fjende ikke skulle kunne gå i land på Amagers sydkyst, hvorfor placeringen af Tømmerupstillingen ikke var optimal. Derfor igangsattes i 1915 opførelsen af Sydamagerstillingen, der var et større forsvarsanlæg med en længde på ca. 10 kilometer langs kysten mellem Dragør Fort og Kongelunds Fort, og med forlængelse langs kysten forbi Kongelunden. Stillingen havde en sammenhængende linje af 10 kanonbatterier med hver fire kanoner, skanser og skyttegrave og var beskyttet af en seks meter bred pigtrådsspærring. Stillingen kunne bestryge langs kysten, men kunne også foretage frontal skydning, hvis det skulle blive nødvendigt. Stillingen var færdigbygget i løbet af foråret 1916Kort over Københavns Bastionære Befæstning 1807.

Kilde: Generalstaben 1851, rettet 1865, Kort- og Matrikelstyrelsen.


Kort over Befæstningsanlæg på Amager, herrunder Sydamagerstillingen. Øverst ses Christianhavns Vold.

KIlde: Københavns nyere Befæstning, udgivet af Københavns Amts 2003.