Søfortet Flakfortet

Søfortet Flakfortet


Fortet (oprindeligt Saltholms Flakfort) blev opført i perioden 1910-1916 på en kunstig ø beliggende på den nordlige del af Saltholm Flak, ca. 4 km nordvest for Saltholm. Anlægsprisen var budgetteret til at udgøre 6 mio. kr. Fortet blev nedlagt i 1957.


Fortet er opført på 5,5 m vand på et fundament af sænkekasser med armeret beton overhældt med flintesten, tørvejord og ler. Anlægget består af en dækmole, en våd grav med havn og selve fortøen, med et samlet areal på 30.000 m2.


Fortet var efter opførelsen bevæbnet med seks 29 cm, fire 21 cm, fire 120 mm, fire 75 mm og fire 37 mm kanoner samt fire 150 cm projektører. Desuden fandtes fire pansrede målestationer og tre kaponierer. Fortet har været bemandet med op til 550 mand.


Flakfortet fungerede som fort indtil 1957 og som midlertidig raketstation fra 1965-1968. I årene 1969-1975 lå fortet ubevogtet hen og blev derefter udlejet til Københavns Sejlunion og senere i 1995 til foreningen Flakfortet. I 2001 solgte staten Flakfortet til et svensk firma og fortet anvendes i dag til forskellige aktiviteter


Søfortet Flakfortet set fra syd 1950. Flyvevåbenets Arkiv.

Søfortet Flakfortet set fra syd 1950.

Foto: Flyvevåbenets Arkiv.


Søfortet Flakfortet, dæksplan. Rigsarkivet.

Søfortet Flakfortet, dæksplan.

Kilde: Rigsarkivet.


Søfortet Flakfortet 21 cm. skyts. www.vestvolden.info.

Søfortet Flakfortet 21 cm. skyts.

Foto: www.vestvolden.info.


Søfortet Flakfortet 29 cm haubitz M1910. www.vestvolden.info.

Søfortet Flakfortet 29 cm haubitz M1910.

Foto: www.vestvolden.info.


Søfortet Flakfortet under opførelse 1911. www.sydamager.dk.

Søfortet Flakfortet under opførelse 1911.

Foto: www.sydamager.dk.