C Den ydre linje

Søbefæstningen, Den ydre linje.


Den ydre linie udgjordes af, søfortet Flakfortet, søfortet Dragørfort, kystbatteriet Kongelunds batteri (senere kaldet Kongelunds fort), kystbatteriet Mosede batteri (senere kaldet Mosede Fort), kystfortet Taarbækfort samt kystbatterierne Barakke batteri og Saltholms batteri. Den ydre linie blev bygget i henhold til forsvarsforliget i 1909.


Under 1. Verdenskrig blev Sydfronten (Sydamagerstillingen) anlagt som et supplement til Kongelunds batteri og Dragørfortet.


Københavns nyere Befæstning, Søbefæstningen. C: Den ydre linje.

Københavns nyere Befæstning, Søbefæstningen.

C: Den ydre linje.

Kilde:Københavns nyere Befæstning 1858-1920, udgivet af Københavns Amt 2003.