B Den mellemste linje

Søbefæstningen, Den mellemste linje


Den mellemste linje bestod af Kystbatteriet Charlottenlund Batteri (senere kaldet Charlottenlund Fort), Søfortet Middelgrundsfortet og Kystbatteriet Kastrup Batteri (senere kaldet Kastrup Fort). Denne linje var ca. 13,8 km lang og lå i en afstand af 7-12 km fra Kongens Nytorv.


Desuden blev der ved Landbefæstningens to fløje opført fløjbatterierne Hvidøre batteri og Avedøre Batteri, der skulle hindre beskydning fra fjendtlige fartøjer af Landbefæstningens kystnære anlæg.Københavns nyere Befæstning, Søbefæstningen.

B. Den mellemste linje.

Kilde:Københavns nyere Befæstning 1858-1920, udgivet af Københavns Amt 2003.