Kystbefæstningsanlæg på Sjælland

Kystbefæstningsanlæg på Sjælland


Forsvarsloven af 1909 bevilgede tillige 5 mio. kr. til opførelse af kystbefæstningsanlæg på det øvrige Sjælland. I perioden 1912-1917 blev der således bygget et antal forsvarsanlæg til beherskelse af Isefjorden, Roskildefjorden, Smålandsfarvandet og Grønsund.


Ved Hundested opførtes Lynæsfort og Spodsbjerg Batteri, Masnedøfort blev opført på vestsiden af Masnedø og ved Grønsund opførtes Hårbølle Batteri og Borgested Batteri.


Langs Roskilde Fjord, langs fjorden til Frederiksværk og Lynæs, blev der udlagt materiel i depoter, så der i en krigssituation hurtigt kunne etableres en forsvarsstiling langs nordøstsiden af fjorden.


Den vestlige del af Smålandsfarvandsstillingen bestående af Vejrø Fort og Helholm Batteri blev aldrig opført, da forsinkelser og fordyrelser på de øvrige stillinger opbrugte de bevilgede midler. Et meget ønsket batteri på Knudshoved Odde nåede aldrig med i lovens tekst.Kystbefæstningsanlæg på Sjælland 1918. Kortet viser befæstningsanlæggene på Sjælland 1918. På kortet ses også Mosede Batteri, Tunestillingen fra Køge Bugt til Roskildefjord samt placeringen af Roskildefjord-stillingen, der var en forberedt forsvarsstilling langs Roskilde Fjord til Frederiksværk og Lynæs.

Kilde: A.N. Hvidt.