Vision og mission for Fortunfortet


Bevar Fortunfortet som et nationalt kulturhistorisk oplevelses- og læringscenter!


Bestyrelsen for Fortunfortets Venner arbejder på en ny og mere skarp "Vision, mission og succekriterier" for Fortunfortet, der skal afløse "Vision og udviklingsplan for Fortunfortet" fra 2014, og som kan hentes her.


Vision for Fortunfortet: Et renoveret fort skal indgå som en vigtig kilde til formidling af historie, kunst og kultur på såvel nationalt og lokalt plan. Fortet skal danne ramme om spændende arrangementer af såvel historisk som ikke-historisk karakter med et socialt og almennyttigt sigte.