Medlemsskab

Medlemsskab af Fortunfortets Venner.


På seneste generalforsamling blev det årlige medlemskontingent fastsat til følgende:

Private medlemmer: 100,00 kr.

Erhvervsvirksomheder: 500,00 kr.


Medlemskontingentet kan indbetales på foreningens konto i Danske Bank, 1551 10236290 eller

via MobilePay 40 40 50 10.


Sådan kontakter du foreningen vedr. medlemskab.