Fortunfortets Venner

Den stiftende generalforsamling for Fortunfortets Venner blev afholdt den 18. april 2007, men i årene inden der blev arbejdet aktivt for renovering af Fortunfortet og formidling af Fortunfortet og Københavns nyere Befæstning.


Fortunfortet blev fortidsmindefredet i 1992.


I juni 1997 nedsatte Grundejerforeningen for Fortunen og Omegn en arbejdsgruppe for Fortunfortet, bestående af en række lokale befæstningsinteresserede beboere.


Arbejdsgruppen fik i 1998 via Rambøll foretaget en tilstandsregistrering af Fortunfortet og havde derefter en række drøftelser med kommunen om mulighederne for at istandsætte fortet.