Arrangementer


Fortunfortets Venner har i de seneste hver år afholdt to tilbagevendende arrangementer; Befæstningsdagen og Isteddagen.


Befæstningsdagen har været afholdt hvert år på Fortunfortet siden 2001 og finder hvert år sted den sidste søndag i september måned. Arrangør af befæstningsdagen på Fortunfortet er Fortunfortets Venner.


Isteddagen har været afholdt på Fortunfortet hvert år siden 2014 og finder sted d. 25. juli, som er årsdag for slaget på Isted Hede d. 25. juli 1850. Arrangør af isteddagen er 32. Bataillons Musikkorps i samarbejde med Fortunfortets Venner. I 2018 blev arrangementet desværre aflyst, men vender forhåbentlig tilbage igen i 2019.


Hvis du er interesseret i en guidet omvisning i fortet, kan du kontakte Fortunfortets Venner og aftale nærmere.


Der er ligeledes mulighed for at låne eller leje fortet til andre arrangementer efter aftale med Fortunfortets Venner lånes til andre arrangementer. Kontakt