Historiske tegninger fra Rigsarkivet

 

FORTUNFORTETS VENNER

 

Fortunfortet - Historiske tegninger fra Rigsarkivet

 

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om forhåndsgodkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen af arbejderne i grundsikrings- og renoveringsprojektet for Fortunfortet, har medlemmer af bestyrelsen været på Rigsarkivet for at finde de historiske tegninger, som er blevet anvendt til ansøgningen.

 

Fortunfortets Venner udstiller her de historiske tegninger efter tilladelse fra Rigsarkivet.