Renovering


Lyngby-Taarbæk kommune og Fortunfortets Venner har indgået et partnerskab, der for tiden søger private fonde om penge til finansiering af grundsikrings- og renoveringsprojektet for Fortunfortet. Partnerskabet har pt. modtaget et støttetilsagn på 3.000.000 kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.


Slots- og Kulturstyrelsen har i sommeren 2017 givet sin forhåndsgodkendelse af arbejderne i renoveringsprojektet og fundet projektet for at være støtteværdigt. Se Slots- og Kulturstyrelsens forhåndsgodkendelse her.


Bestyrelsen ansøger sammen kommunen andre fonde om tilskud til projektet, men pt. uden held. Arbejdet med at udsende ansøgninger til fonde fortsætter.


Kommunen har i 2016 udført et nystøbning af betontagrenden på Fortunfortet og har i 2017 udført en renovering af fadacen omkring hovedportet på fortet. De to arbejdet er delprojekter i det samlede renoveringsprojekt for fortet. 


D. 21. juni 2018 oprandt dagen, hvor fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone blev monteret på facaden over hovedporten på Fortunfortet.