Renovering

 

FORTUNFORTETS VENNER

 

 

Lyngby-Taarbæk kommune og Fortunfortets Venner har indgået et partnerskab, der for tiden søger private fonde om penge til finansiering af grundsikrings- og renoveringsprojektet for Fortunfortet. Partnerskabet har pt. modtaget et støttetilsagn på 3.000.000 kr. fra en fond.

 

Slots- og Kulturstyrelsen har i sommeren 2017 givet sin forhåndsgodkendelse af arbejderne i renoveringsprojektet og fundet projektet for at være støtteværdigt.

 

Projektbeskrivelse, historiske tegninger mv. vil på et senere tidspunkt blive tilgængelige.

 

Kommunen udfører for tiden en renovering af fadacen omkring hovedportet på fortet. Renoveringsarbejdet er et delprojekt i den samlede renoveringsprojekt. Følg med i renoveringsarbejdet her på hjemmesiden.