Renovering


Lyngby-Taarbæk kommune og Fortunfortets Venner har indgået et partnerskab, der for tiden søger private fonde om penge til finansiering af grundsikrings- og renoveringsprojektet for Fortunfortet. Partnerskabet har pt. modtaget et støttetilsagn på 3.000.000 kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.


Slots- og Kulturstyrelsen har i sommeren 2017 givet sin forhåndsgodkendelse af arbejderne i renoveringsprojektet og fundet projektet for at være støtteværdigt. Se Slots- og Kulturstyrelsens forhåndsgodkendelse her.


Kommunen har i efteråret 2017 udført en renovering af fadacen omkring hovedportet på fortet. Renoveringsarbejdet er et delprojekt i den samlede renoveringsprojekt.